Información

Instalacións do centro

Contacto:

Tf:     881 930 233 Novo Teléfono

FAX: 881 930 241 Novo Fax

email: ies.catabois@edu.xunta.es

Dirección: Estrada de Catabois, nº 560.  15405  Ferrol (A Coruña)

Instalacións:
•Un edificio de administración dunha planta no que están os despachos de dirección, secretaría, xefatura de estudos, orientación, oficinas de administración, local para ANPA, comedor, almacén, radio, e servizos.
•Un edificio de dúas plantas onde están as aulas, a biblioteca, o taller de tecnoloxía, o laboratorio de ciencias, o laboratorio de idiomas, as dúas aulas de informática, a de música, a de plástica, o aula de audiovisuais que se utiliza tamén como salón de actos, a conserxería, sala de profesores, a cafetería, os departamentos, os servizos para alumnado e profesorado e varios almacéns.
•Un edificio de planta baixa, que foi a antiga casa do conserxe.
•Un pavillón cuberto para educación física.
•Un patio exterior amplo con dúas pistas de cemento e un recinto semicuberto.
Dentro do perímetro escolar hai varios xardíns con plantas e árbores diversas.
 
 

Distribuir contido