Secretaría

Admisión de alumnado: VACANTES

Tagged:  

PROCESO SOLICITUDE ADMISIÓN CURSO 2023/24

NORMATIVA

ORDE do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C)

PRAZAS VACANTES

Plan de estudos do centro

Tagged:  

Na seguinte taboa podedes ver as materias ofertadas en cada nivel educativo: 

ESO

1º ESO

Criterios de Baremación

Tagged:  

Artigo 13. Criterios de baremación ( ORDE do 21 de outubro de 2022)

Cando o número de solicitudes de admisión presentadas en prazo sexa superior ao de postos dispoñibles no centro, valoraranse os seguintes criterios: 

 

Plan de estudos do Centro en Bacharelato

Tagged:  

Nos seguintes enlaces podedes ver as materias optativas que ofertamos no centro no Bacharelato de Ciencias e Tecnoloxía e no Bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais. 

ADMISIÓN DE ALUMNADO

Tagged:  

PROCESO SOLICITUDE ADMISIÓN CURSO 2023/24

NORMATIVA

ORDE do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C)

PRAZAS VACANTES

1º ESO 21 prazas
2º ESO 8 prazas
3º ESO Sen prazas
4º ESO 14 prazas
1º BACH ciencias 6 prazas 
1º BACH humanidades 5 prazas
2º BACH ciencias 13 prazas
2º BACH humanidades 9 prazas

PRAZOS

Distribuir contido