Secretaría

Enderezo: Av. da Ponte, 102, 36215 Vigo, Pontevedra  
  
Horario de clases:


            De luns a venres de 8:40 a 14:10 horas
            Luns: 16:50 a 18:30 horas
            Recreo: 11:10 a 11:40 horas
 
Horario de oficinas:

             De luns a venres de 9:00 a 14:00 horas
 
Horario de visitas: 
         
            Prégase pedir cita previa
 
Correo electrónico: ies.carlos.casares@edu.xunta.gal
             Conserxería: 886 12 04 29
         Secretaría: 886 12 04 30
 
 

 

 

 
   
   
     

ANPA

 

 

 

 

 

VIAXES FIN DE CURSO  

 

 

Admisión de alumnado: VACANTES

Tagged:  

PROCESO SOLICITUDE ADMISIÓN CURSO 2023/24

NORMATIVA

ORDE do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C)

PRAZAS VACANTES

Criterios de Baremación

Tagged:  

Artigo 13. Criterios de baremación ( ORDE do 21 de outubro de 2022)

Cando o número de solicitudes de admisión presentadas en prazo sexa superior ao de postos dispoñibles no centro, valoraranse os seguintes criterios: 

 

ADMISIÓN DE ALUMNADO

Tagged:  

PROCESO SOLICITUDE ADMISIÓN CURSO 2023/24

NORMATIVA

Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/20206, do 3 de maio, de educación (DOG 11/02/2022).

ORDE do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C)

PRAZAS VACANTES

1º ESO 30 prazas
2º ESO 0 prazas
3º ESO 7 prazas
4º ESO 24 prazas
1º BACH Ciencias e Tecnoloxía 11 prazas 
1º BACH Humanidades e Ciencias Sociais 9 prazas
2º BACH Ciencias e Tecnoloxía 4 prazas
2º BACH Humanidades e Ciencias Sociais 14 prazas

PRAZOS

Distribuir contido