Benvida

  

    

CONVOCATORIA DO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR [2018-19]

Publicada, no DOG do día 21 de maio de 2018, a Orde do 9 de maio de 2018 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar dirixidas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2018/19.

O prazo único para a presentación das solicitudes e da documentación complementaria comeza o día 22 de maio e remata o 22 de xuño.

Normas:

-Todo o alumnado da ESO deberá devolver todos os libros de texto prestados polo centro ou adquiridos con cargo ás axudas do curso 2017/18

-Na solicitude figurarán todos os fillos que estean admitidos no mesmo centro para o 2018/19

* Para o Fondo: con calquera renda (asignaranse os libros que haxa por orde inversa á renda familiar; garántense 6 libros para rendas iguais ou inferiores a 5.400 € e 4 libros para rendas iguais ou inferiores a 9.000 €). 

*Para Material Escolar: renda per cápita igual ou inferior a 5.400 € (darase un vale de 50 €).

- Importante: Impreso de solicitude cuberto e asinado polo pai/nai; tamén estará asinada por todos os que corresponda nos apartados correspondentes de autorizacións. Non se aceptarán impresos corrixidos ou manipulados (en caso de equivocación, debe cubrirse un novo impreso), nin os que non estean convenientemente asinados por todos os que corresponda.

 -Se se fixo declaración da renda aplicarase a do ano 2016 (é dicir, a realizada e presentada o pasado ano 2017): súmanse as cantidades dos recadros 392 e 405., e dividir o resultado entre o número de membros da unidade familiar.

Convocatoria das axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2018

Xúntase a Orde do 22 de xaneiro de 2018 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2018, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva.

 

  • O prazo para a presentación de solicitudes será do 8 de febreiro ata o 7 de marzo (incluído)

Máis info: https://www.edu.xunta.es/…/Orde_convocatoria_axudasle_2018.

Toda a información: https://www.edu.xunta.es/axudasle/

Celebración do día de Rosalia

Aquí tedes o video adicado a Rosalía creado polo alumnado do IES As Insuas

Listaxe definitiva Fondo Libros curso 2017-2018

Listaxe definitiva de alumnos/as de Fondo Libros xa foi posta en coñecemento das familias por teléfono individualmente.

As persoas interesadas ponde pasar a ver dita listaxe, presencialmente, no taboleiro de anuncios do centro.

 

O cheque axuda material escolar xa foi posto en coñecemento de cada familia individualmente por vía telefónica.

un saúdo.

 

Listaxe Provisional de admitidos no Fondo Solidario de Libros para o curso 2017-2018

No documento adxunto pódese ver alistaxe provisional de admitidos no Fondo solidario de Libros para o curso 2017-2018.

Dende o centro poñeremonos en contacto coas familias para informar dos libros concretos que terán que comprar os seus fillo/as.

Tamén se informará persoalmente por sms,nos próximos días, as familias que foron admitidas na axuda material escolar (cheque de 50€), e que dos días indicados nos que terán que pasar polo centro a recoller os cheques.

Tamén se lles informará as familias non admitidas nas axudas material escolar ,por sms, dos prazos para presentar as reclamacións.

Distribuir contido