Benvida

  

    

Eleccións ao Consello Escolar

No adxunto poden ver as datas para a constitución do novo Consello Escolar do centro.

E as actas dos distintos procesos de constitución do mesmo.

Un saúdo.

 A Xunta Electoral, en reunión celebrada o 19/11/18, e unha vez rematado o prazo de presentación de candidaturas, ACORDOU:

1. Suspender todo o proceso de votación para a elección de representantes de pais/nais/titores por non haber ningunha candidatura.

2. Seguir adiante co proceso de votación para a elección de representantes no sector de profesorado e alumnado.

Xuntanza Familias-Titores/as

O póximo luns 8 de outubro ás 18:00h terá lugar no instituto a reunión das familias cos titores/as dos seus fillos/as.

Anteriormente, ás 17:30h. terá lugar  a reunión dos socios /as da ANPA. Tamén poderán participar os novos/as socios/as.

 

Listaxe Definitiva Fondo Solidario de Libros 2018-2019

Xa foron informadas telefonicamente cada familia dos libros que lle pertencen do Fondo Solidario de Libros para o curso 2018-2019.

Tamén foron avisadas  telefonicamente as familias que deben pasar a recoller o cheque Axuda Material Escolar para o curso 2018-2019.

Un saúdo.

 

 

Listaxe Provisional de admitidos no Fondo Solidario de Libros para o curso 2018-2019

Pódese comprobar no seguinte adxunto ou no tablón de anuncios do centro a listaxe de alumnos/as admitidos no Fondo libros e a asignación do número de libros para o próximo curso.

Dos presentados. NON HAI NINGÚN EXCLUIDO/A.

Os solicitantes que lles fose concedido o cheque axuda serán avisados por SMS, para recoller os cheques no centro.

Un saúdo.

 

Calendario Final de Curso

No documento adxunto pódese ver as datas principais de fin de curso.

 

CONVOCATORIA DO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR [2018-19]

Publicada, no DOG do día 21 de maio de 2018, a Orde do 9 de maio de 2018 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar dirixidas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2018/19.

O prazo único para a presentación das solicitudes e da documentación complementaria comeza o día 22 de maio e remata o 22 de xuño.

Normas:

-Todo o alumnado da ESO deberá devolver todos os libros de texto prestados polo centro ou adquiridos con cargo ás axudas do curso 2017/18

-Na solicitude figurarán todos os fillos que estean admitidos no mesmo centro para o 2018/19

* Para o Fondo: con calquera renda (asignaranse os libros que haxa por orde inversa á renda familiar; garántense 6 libros para rendas iguais ou inferiores a 5.400 € e 4 libros para rendas iguais ou inferiores a 9.000 €). 

*Para Material Escolar: renda per cápita igual ou inferior a 5.400 € (darase un vale de 50 €).

- Importante: Impreso de solicitude cuberto e asinado polo pai/nai; tamén estará asinada por todos os que corresponda nos apartados correspondentes de autorizacións. Non se aceptarán impresos corrixidos ou manipulados (en caso de equivocación, debe cubrirse un novo impreso), nin os que non estean convenientemente asinados por todos os que corresponda.

 -Se se fixo declaración da renda aplicarase a do ano 2016 (é dicir, a realizada e presentada o pasado ano 2017): súmanse as cantidades dos recadros 392 e 405., e dividir o resultado entre o número de membros da unidade familiar.

Distribuir contido