Documentos de organización do centro

Programación Xeral Anual

Se se preme nos adxuntos pódese acceder aos documentos de "Plan Anual", "Horario Xeral do Centro", "Datos de matrícula", "Programación anual de Actividades Extraescolares e Complementarias" e "Plan anual de Actividades de potenciación da lingua Galega".

  

Proxecto Educativo do Centro

Se se preme nos adxuntos pódese acceder o documento de "Principios e Fins Educativos do Centro" ,e as "Normas de Convivencia, Organización e Funcionamento" do centro escolar.

Lexislación Educativa

Neste arquivo pódese consultar a lexislación educativa:

 

 

 

Distribuir contido