Contrato-Programa

Contrato-Programa curso 2014-15

 

 

Un curso máis o noso centro participa no Contrato-Programa.  É un plan destinado ao Alumando, Profesorado e Familias. A súa finalidade é a mellora da lectura, escritura e cálculo do noso alumnado.

As Accións concretas que se van a desenvolver son:

  •  Establecer criterios comúns para o deseño da avaliación inicial do alumnado: temporalización, tipo de probas, análise de resultados e propostas de mellora.
  • Empregar a avaliación inicial como instrumento de detección dos problemas e dificultades de aprendizaxe do alumnado en canto a adquisición das competencias básicas, sobre todo nas tres traballadas, para facer explícitos os déficits comúns que presenta o alumnado do centro por cursos e grupos.
  • Incluír nas Programacións Didácticas de todos os departamentos tarefas de aprendizaxe, tarefas orientadas á aplicación dos saberes adquiridos no tratamento e na resolución de cuestións ou problemas relacionados coa vida e cos diferentes contextos nos que se desenvolve o alumnado.
  • Establecer de forma consensuada entre os diferentes departamentos uns indicadores de logro ou dominio das competencias traballadas.
  •  Deseñar actividades que faciliten a adquisición das competencias traballadas.
  • O obxectivo é que as actividades e probas propostas por todos os departamentos  se adapten paulatinamente aos modelos empregados na avaliación de diagnóstico ou noutras avaliacións externas como PISA.
  •  Empregar para o anterior materiais do entorno inmediato dos alumnos: banco de recursos de lectura: periódicos/revistas, catálogos comerciais, instrucións de funcionamento (electrodomésticos,..), etiquetas de alimentos, regulamentos deportivos, recibos de consumo, planos, guías turísticas, recibos de banco,….
  • Incluír nas PD instrumentos de avaliación para a comprensión lectora, expresión escrita e cálculo. Cuantificar eses instrumentos e aplicar esa valoración na cualificación de todas as materias.
  • Elaborar de forma consensuada una guía de avaliación dos traballos escritos presentados polos alumnos que aplicarían todos os departamentos.

Máis información

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer