DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID

Poden descargar esta declaración responsable no seguinte enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1iXNiXvUzK-AIQkfLlAW5V_d0bKY8tlF1/view?usp=sharing

 

 

DATA E HORARIO DO INICIO DE CURSO

   page1image30860288page1image30860480 page1image30860672

Data do inicio do curso 2021/22

Mércores, 15 de setembro

 • Actos de presentación do curso académico

  1º, 2º, 3º e 4º da ESO:9:00 horas

  1º e 2º de Bacharelato: 12:00 horas

 • Indicacións:

o O alumnado de 1o ESO será recibido no patio dianteiro polos seus titores /as e membros da dirección, e terán un programa especial de benvida ao centro durante toda a mañá.

Os actos de presentación para 2º, 3º, e 4º ESO, celebraranse no patio traseiro. Os de 1º e 2º Bacharelato serán no Salón de Actos.

o Ao remate de cada acto de presentación, o alumnado acompañará á súa persoa titora até a súa respectiva aula onde recibirá as indicacións iniciais do curso.

o O horario ordinario das clases comezará na seguinte sesión tralas indicacións da persoa titora.

 • Todo o alumnado deberá traer asinada a declaración responsable de autoavaliación clínica da COVID (disponible na web do centro)

 • Servizo de transporte:
  O servizo de transporte funcionará de xeito ordinario dende o

  primeiro día.

 • Por protocolo COVID, non está permitida a entrada no centro ás persoas responsables do alumnado.

VALES DE MATERIAL ESCOLAR CURSO 2021/22

Bo día

Informamos de que están dispoñibles os vales de material para o alumnado xa matriculado, e que poderán recollelos en horario de 9:00 a 14:00h de luns a venres no instituto.

 

LISTAXE PROVISIONAL DE VALES DE MATERIAL

Informamos de que xa teñen á súa disposición, no taboleiro do vestíbulo do instituto, as listaxes provisionais de vales de material para o vindeiro curso.

Moitas grazas

LISTAXE DE LIBROS DE TEXTO PARA BACHARELATO CURSO 2021-2022

 

CALENDARIO EXAMES DE SETEMBRO CURSO 2020-2021

CALENDARIO EXAMES SETEMBRO

 

ESO

MÉRCORES 1 DE SETEMBRO

XOVES 2 DE SETEMBRO

9:00-10:30

Lingua Castelá

Tecnoloxía

Filosofía

 

10:30-12:00

Xeog e Historia

Ptes Xeog e Hª

 

Prom.Est.vid saud

Bioloxía

 

Música

 

12:00-13:30

Matemáticas

Ámb.cient.PMAR 2º E 3º

 

Cultura Clásica

Ptes. Cul.Clás.

Lingua Galega

Ámb.ling PMAR 2ºE

Ptes Lingua Galega

 

13:30-15:00

Francés

Ptes. Francés

 

Consumo resp

Economía

Física e Química

Ptes Física Química

16:00-17:30

Inglés

1º ESO: Aula 1º ESO A

3º ESO: Aula 1º ESO B

2º, 4º ESO: S.Actos

Educación Física

Ptes Educ.Fís.

 

Ed. Plástica

Ptes Ed.Plástica

 

Relixión

17:30-19:00

Ptes  inglés

Ptes BioXeo

19:00-20:30

Ptes Matemáticas

Ptes Lingua Castelá

 

1º BAC.

MÉRCORES 1 DE SETEMBRO

XOVES 2 DE SETEMBRO

9:00-10:30

Lingua Castelá

Filosofía

 

10:30-12:00

Hª do mundo contemporáneo

Bioloxía

 

12:00-13:30

MateI + Mate Apl.I

 

Lingua Galega

13:30-15:00

Anatomía Apl.

 

Economía

Física e Química

 

16:00-17:30

Inglés

Aula 2º ESO A

Educación Física

 

 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR CURSO 2021-2022

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR CURSO 2021-2022

Debido a que o IES As Barxas participa no vindeiro curso 2021-2022 no Proxecto E-Dixgal en todos os niveis da ESO, o alumnado non poderá solicitar o fondo solidario de libros de texto. Só se poderán pedir as axudas para o material escolar, sempre e cando se cumpran os requisitos que se especifican a continuación.

REQUISITOS

·        

. Axudas de material para o alumnado de toda a ESO:

·        

- Renda per cápita do ano 2019 igual ou inferior a 6.000 €

     - Ter devoltos os libros adquiridos coa axuda anterior antes do 25 de xuño, agás os libros das materias pendentes para setembro.

PRAZO SOLICITUDES

·        

. Do 21 de maio ao 22 de xuño, para todo o alumnado, agás para o alumnado que repita 4ºESO que ten un mes desde a matrícula.

 

       

 

 As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (anexo I) disponible na aplicación informática Fondolibros, https://www.edu.xunta.es/fondolibros,   a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

 

 Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

 

Máis información na Orde pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar (DOG  do 20-05-2021).

 

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/anunciog0598-070521-0001_gl.pdf

 

 

INFORMACIÓN SOBRE O PROCEDEMENTO DE RECLAMACIÓNS

A continuación incluímos un enlace á ORDE do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das súas cualificacións obtidas. Tamén se inclúe o enlace á circular 2/2021 onde atoparán o calendario e os modelos de reclamación.

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/anunciog0598-040321-0002_gl.pdf

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/circular2_2021.pdf

INFORMACIÓN SOBRE A ADMISIÓN NO IES AS BARXAS CURSO 2021/2022

PRAZAS VACANTES PARA O CURSO ACADÉMICO 2021/22

 

 

Curso

Nº vacantes

1ºESO

2

2ºESO

7

3ºESO

7

4ºESO

2

1ºBac. Ciencias

7

1ºBac. Human.

7

2ºBac. Ciencias

6

2ºBac. Human.

11

 

 

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:  Do 1 ao 22 de marzo de 2021

 

 

INFORMACIÓN DO PROCESO DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2021/22

 

-         

A admisión de alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato está regulada no Decreto 254/2012, do 13 de decembro, e na Orde do 12 de marzo de 2013, modificada pola Orde do 25 de xaneiro de 2017, e pola Orde do 18 de decembro de 2020.

 

-         

A/O alumna/o presentará unha única solicitude de admisión no centro que solicite praza en primeiro lugar.

 

-         

O alumnado que teña garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro centro, deberá comunicalo ao centro de orixe.

 

-         

O alumnado que teña reserva de praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro centro, deberá comunicar a renuncia á reserva de praza antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión (1 de marzo).

 

 CALENDARIO DO PROCESO DE ADMISIÓN

 

Reserva de praza no centro de orixe(Colexios adscritos)

Do 11 de xaneiro ao 8 de febreiro

Data do sorteo público a efectos de desempate

Antes do 1 de marzo

Publicación de postos escolares vacantes

Antes do 1 de marzo

Presentación de solicitudes de admisión

Do 1 ao 22 de marzo

Presentación documentación acreditativa para baremo

Do 25 de marzo ao 9 de abril

Publicación das listaxes provisionais de admitidos

Antes do 25 de abril

Reclamacións contra as listaxes provisionais de admitidos

Do 26 ao 30 de abril

Publicación das listaxes definitivas de admitidos

Antes do 15 de maio

 

 

 

 

PRAZOS PARA FORMALIZAR A MATRÍCULA

 

Cursos

Ordinaria

Extraordinaria

ESO E BACHARELATO

Do 25 de xuño ao 12 de xullo

Do 1 ao 10 de setembro

 

CONVOCATORIA CURSOS CELGA

Informamos da convovatoria para a realización dos cursos CELGA 1, 2, 3 e 4. Teñen máis información no seguinte enlace:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210203/AnuncioG0598-220121-0001_gl.html

Saftas.Erasmus+

Audiovisual Barxas

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer