Skip to Content

blogue deadmin

Matrícula. 2024-25

A partir do día 24 de xuño e ata o 4 de xullo ábrese o prazo para a realización da matrícula por parte do alumnado con praza asiganada no centro. No seguinte cadro figura o calendario de matrícula para cada nivel e, en cada curso, tedes as ligazóns desde onde se pode descargar o impreso de matrícula no que se indica a documentación necesaria para a formalización da matrícula. O impreso poderase adquirir na Conserxería do centro (0.10 euros).

1ºESO

24 e 25 de xuño 

(alumnado repetidor de 1ºESO: 2 e 3 de xullo)

2ºESO 2 e 3 de xullo
3ºESO 2 e 3 de xullo
4ºESO 28 de xuño
1ºBach. 26 de xuño
2ºBach. 1 de xullo
2ºFPB 27 de xuño
2ºCM 27 de xuño

O alumnado que sexa externo e procedente de centros educativos de fóra do Concello de Tomiño, deberá pasar pola Secretaría do centro, nas datas que correspondan ou días antes para recoller os impresos de matrícula e información sobre a documentación específica que teñen que aportar por ser alumnado de nova incorporación.

Deixamos á vosa disposición os seguintes impresos que acompañan ás matrículas e as paradas do transporte escolar.

 

 

Admisión FP 2024-2025

Oferta de Ciclos de Grao Medio do centro

Ciclo de Grao Medio de Aproveitamento e Conservación do Medio Natural
Ciclo de Grao Medio de Instalacións de Telecomunicacións

O prazo de presentación de solicitudes de admisión para as ensinanzas de formación profesional en oferta ordinaria para o curso 2024-2025 será desde o 24 de xuño ás 9:00 horas ata as 13:00 horas do 4 de xullo. A presentación de solicitudes realizarase utilizando o asistente informático que estará dispoñible na aplicación de Ciclos Admisión. O día 10 de xullo poderase consultar de xeito individualizado a información da resolución provisional e o día 17 poderase consultar a resolución definitiva. Sobre os cambios no proceso de adminisión para este curso tedes un resumo nesta ligazón, e para información xeral sobre o proceso de admisión e matrícula pódese acceder á páxina da Formación Profesional da Consellería de Educación.

Calendario de adxudicacións e matrícula

1ª adxudicación ordinaria 17 de xullo Matrícula do 17 ás 9:00 ao 22 ás 13:00
2ª adxudicación ordinaria 24 de xullo Matrícula do 24 ás 9:00 ao 31 ás 13:00
3ª adxudicación ordinaria 2 de setembro Matrícula do 2 ás 9:00 ao 5 ás 13:00

 

 

Recollida de libros da ANPA e dos equipos Edixgal

Nos días 17 e 18 de xuño terá lugar a recollida de libros da ANPA de todos os niveis. No caso do alumnado que teña probas escritas e precise conservar os libros ata o día 21, poñerase en contacto coa ANPA para fixar unha data de entrega alternativa. Para máis información podedes consultar a seguinte ligazón.

Así mesmo, o día 17 procederase á recollida dos equipos Edixgal ao alumnado de 4ºESO. A devolución será realizada polo alumnado seguindo as instrucións do Coordinador de Edixgal. O equipo deberá de estar cargado e virá acompañado do cargador e do maletín.

Calendario das probas extraordinarias. 2ºBacharelato

Publícase o calendario das probas escritas da convocatoria extraordinaria de 2º de Bacharelato. As probas terán lugar do 10 ao 13 de xuño.

Axudas para a adquisición de libros e material escolar para o alumnado da ESO. Curso 2024-25

A Consellería de Educación vén de publicar a Orde do 7 de maio de 2024 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan as axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado na ESO para o curso 2024/25. O prazo para a presentación de solicitudes remata o 21 de xuño de 2024 (este incluído).

 • As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado (ED330B) accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia.
 • Opcionalmente poderán presentarse presencialmente nos centros docentes ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora.
 • Os solicitantes das axudas deben cubrir unicamente os anexos I e II do procedemento ED330B e presentar a documentación necesaria.
 • Os anexos para a súa presentación presencial tamén poden descargarse nesta lizagón: Anexos I e II en pdf.

Proba de acceso a ciclos formativos de grao medio. Convocatoria 2024

As probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio, convocadas mediante a Orde do 21 de decembro de 2023, terán lugar o día 23 de maio de 2024.

Os lugares de celebración das probas de acceso están publicados na seguinte ligazón.

As persoas inscritas deberán presentar, para a realización da proba, o seu docmento oficial de identidade e copia da folla da solicitude de inscrición.

Horario das probas:

 • Presentación
  • Ás 9:00 horas.
 • Parte matemática e parte sociolingüística da proba:
  • Das 9:30 ás 13:00 horas (Matemáticas, Lingua galega, Lingua castelá e Ciencias Sociais).
 • Parte científico-técnica da proba:
  • Das 16:00 ás 18:00 horas (Ciencias da natureza e Tecnoloxía)

Para máis información para a realización da proba de acceso consultade a seguinte ligazón.

Acreditación das competencias dixitais para o alumnado de formación profesional

A Consellería de Educación vén de publicar as instrucións para a acreditación das competencias dixitais para o alumnado matriculado nas ensinanzas de formación profesional no curso 2023-24. A acreditación das competencias dixitais poderá realizarse a través das seguintes modalidades:

2º Ciclo formativo de grao básico

 • O alumnado que obteña o título de Ciclo formativo de grao básico recibirá de oficio o certificado que acredite o nivel de iniciación se así o solicita.
 • O alumnado matriculado en 2º de Ciclo formativo de grao básico poderá presentarse a unha proba específica para acreditar o nivel intermedio.

2º Ciclo formativo de grao medio

 • O alumnado co título de técnico ou técnica en Instalacións de telecomunicacións recibirá de oficio o certificado que acredite o nivel intermedio se así o solicita.
 • A obtención do título de técnico ou técnica de Aproveitamento e conservación do medio natural acredita que a alumna ou o alumno ten os coñecementos das áreas de dominio 1, 2, 3 e 5 do nivel intermedio.
 • O alumnado de 2º de gro medio de Aproveitamento e conservación do medio natural poderá presentarse a unha proba específica co obxectivo de acreditar os coñecementos do dominio 4 do nivel intermedio.

O alumnado de 2º de grao básico e de 2º de grao medio de Aproveitamento e conservación do medio natural que desexe realizar a proba específica para a acreditación de coñecementos, habilidades e actitudes propias do nivel intermedio do Marco galego de competencias dixitais terá que cubrir o formulario de inscrición e entregalo na Secretaría do centro antes do mércores 22 de maio ás 14:30.

As probas realizaranse no centro na semana do 10 ao 14 de xuño.

ABERTO O PRAZO PARA A SOLICITUDE DAS BOLSAS DO MINISTERIO DE EDUCACIÓN. CURSO 2024-25

Está aberto o prazo da convocatoria xeral de bolsas e axudas ao estudo para o curso 2024-25. As axudas para os estudos posobrigatorios poderanse solicitar dende o 19 de marzo ata o 10 de maio a través da sede electrónica do Ministerio de Educación, Formación Profesional e Deportes.

O alumnado que teña pensado cursar bacharelato, Formación Profesional, ensinanzas artísticas, deportivas, de idiomas ou estudos universitarios, entre outros, poden pedir xa a súa bolsa para o vindeiro curso. Como en convocatorias previas, deberán de cumplimentar unha serie de datos provisionais, que poderán modificar máis adiante, e deberán facelo ainda que non saiban as cualificacións do curso actual, ou ainda que non saiban que van estudar o curso 2024-25.

Para máis información podedes consultar na seguinte ligazón.

Prazo: do 19 de marzo ata o 10 de maio.

Destinatarios: alumnado que no curso 2024-25 vai cursar estudos posobrigatorios (Bacharelato; Formación Profesional de grao básico, medio e superior; ensinanzas artísticas, deportivas, de idiomas ou estudos universitarios)

 

Admisión de alumnado non adscrito. Curso 2024/25

A partir do 1 de marzo ábrese o proceso de admisión para o alumnado que se incorpora por primeira vez ao IES Antón Alonso Ríos nos diferentes cursos da ESO e Bacharelato e non procede dun centro de primaria adscrito. Indícase a continuación o calendario do proceso:

 • PRAZO DE SOLICITUDE: Do 1 ao 20 de marzo de 2024, ambos inclusive

Prazo de solicitude de reserva para o alumnado que se incorpora por vez primeira ao sistema educativo galego ou para os que cambian de centro de maneira voluntaria. As solicitudes presentaranse mediante o formulario dispoñible na aplicación informática admisiónalumnado:

  • preferiblemente a través da sede electrónica da Xunta de Galicia;
  • opcionalmente, poderán presentarse presencialmente no centro.

 

 • PUBLICACIÓN DA LISTAXE PROVISIONAL DE ADMISIÓN: 25 de abril de 2024

Cinco días hábiles para formular reclamacións a partir do día seguinte da súa publicación.

 

 • PUBLICACIÓN DA LISTAXE DEFINITIVA: 15 de maio de 2024

Publicación da listaxe definitiva de persoas admitidas e non admitidas.

 

Para máis información sobre o procedemento (prazos, xestión das solicitudes e documentación a presentar) pódese consultar admisiónalumnado ou de maneira máis xeral a Orde de 21 de outubro de 2022 que regula o proceso de admisión de alumnado en centros escolares sostidos con fondos autónomicos ou na aplicación da Consellería de Educación.

 

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA

O alumnado admitido deberá matricularse entre o días 24 de xuño e o 8 de xullo de 2024, ambos inclusive. Por cuestións organizativas, na secretaría do centro publicarase con antelación un calendario con días concretos para os distintos niveis.

Distribuir contido


by Dr. Radut