Skip to Content

blogue deDirección

Horario no mes de xullo

O horario de atención ao público, tanto presencial coma telefónica, durante o mes de xullo será de 9:30 h ata as 13:30 h.

MATRÍCULA ESO E BACHARELATO XUÑO CURSO 20-21

O prazo da matrícula ordinaria comeza o día 1 de xullo e remata o día 10 de xullo. Para evitar aglomeracións, pregamos que se siga o seguinte calendario en horario de 09:30 a 13:30 horas:

 • 1 de xullo: 1º ESO
 • 2 e 3 de xullo: 1º BACH
 • 6 de xullo: 2º BACH
 • 7 de xullo: 4º ESO
 • 8 de xullo: 2º ESO
 • 9 e 10 de xullo: 3º ESO 

O alumnado que pode matricularse é aquel que promociona ou titula, a pesar de ter materias suspensas na avaliación final ordinaria. 

Asimesmo, haberá que entregar a seguinte documentación xunto co formulario da matrícula na administración do centro:

 • CERTIFICACIÓN ACADÉMICA (ALUMNOS/AS DOUTROS CENTROS)
 • FOTOCOPIA DO DNI DO ALUMNO/A E DOS PAIS/NAIS
 • FOTOCOPIA DA TARXETA SANITARIA 
 • SEGURO ESCOLAR 1,20 € (ALUMNADO DE 1º E 2º DE ESO EXENTOS)
 • 4 FOTOS TAMAÑO CARNÉ
 • Impreso de Autorizacións debidamente cuberto e asinado. 

Deixamos como documentos adxuntos os impresos de matrícula que poderán ser descargados e cubertos. 

O acceso ao centro educativo deberá realizarse cumprindo as medidas de hixiene estipuladas: uso obrigatorio da máscara, uso obrigatorio do xel hridroalcohólico e mantemento da distancia mínima de seguridade de 1,5 metros

Nota: As familias do alumnado de 1º e 4º ESO que estaba anotado nas excursións que non poideron levarse a cabo por mor da COVID-19, aproveitarán o día da matriculación para pasar por Vicedirección.

As mulleres que levaban o mundo na cabeza

O patio do IES Agra de Raíces de Cee foi o lugar elixido polo “Club de Letras” do centro para que a muralista Ana Santiso(santiso ilustración , web )  plasmase a súa interpretación persoal, inspirada na emblemática foto da fotógrafa americana Ruth Matilda Anderson ao seu paso pola Costa da Morte.

Rematou o proxecto deste curso Mulleres nas Artes, dun xeito que beneficia a toda a comunidade escolar.

O “Club de Letras” defínese como un espazo de aprendizaxe non formal baseado nunha metodoloxía de indagación. Neste marco o profesorado suxeriu diferentes accións enfocadas ao alumnado co obxecto de que poideran afondar, descubrir e coñecer novos eidos relacionados coas Humanidades, as Artes e as Ciencias Sociais procurando unha visión transversal e interrelacionada das manifestacións literarias e artísticas, abordar perspectivas históricas, así como a potenciación da capacidade creativa e de lectura reflexiva, coa finalidade de fomentar competencias de comprensión e de pensamento crítico do mundo actual.

O equipo, coordinado pola profesora Mercedes Teijeiro do departamento de inglés, estivo formado por Mirta Pequeño do departamento de plástica; Eduardo Louredo do departamento de lingua e literatura galega; Montserrat Vila, Lara Trillo e Ana Porteiro do departamento de lingua e literatura española Rosana Rial do departamento de inglés e Teresa Llamas do departamento de historia.

Prazo de solicitude de admisión no Ciclo de Coidados auxiliares de enfermería

O prazo para solicitar a admisión no Ciclo de Coidados auxiliares de enfermería vai do 25 de xuño ás 9.00 h ata o 8 de xullo ás 13.00 h.

ENTREGA TELEMÁTICA DE NOTAS DA AVALIACIÓN ORDINARIA DA ESO, 1º BACH E CICLO MEDIO

O IES Agra de Raíces informa de que a entrega do boletín das calificacións da avaliación final ordinaria realizarase de maneira telemática mediante a plataforma Abalar Familias o luns 22 de xuño a partires das 20:00 horas. Pregamos paciencia no momento da recepción, xa que probablamente haxa unha saturación das redes.

 

En caso de ter calquera problema, poden poñerse en contacto co centro mediante o teléfono (881 880 486) ou o correo electrónico (ies.agra.raices@edu.xunta.gal).

ENTREGA DE LIBROS DO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO

O IES Agra de Raíces informa de que a semana que vén (martes 23 e xoves 25 de xuño) realizarase a recollida do fondo solidario de libros de texto no centro. Para isto, o alumnado deberá acudir ao centro de acordo cos seguintes horarios:

 

Martes 23

11:00 a 12:00: 3º ESO e 4º ESO

 

Xoves 25

10:00 a 11:15: 1º ESO

11:15 a 12:45: 2º ESO

 

Para evitar aglomeracións, o profesorado titor poñerase en contacto co seu alumnado para organizar a entrega en dúas quendas. Asimesmo, lembramos que os libros de texto deberán vir nunha bolsa co nome do alumno/a e o seu curso.

Pregamos que o alumnado sexa puntual e siga as instrucións do profesorado. Tamén lembramos que se deberán cumprir as seguintes medidas de hixiene: uso obrigatorio da máscara, do xel hidroalcohólico disposto na entrada da aula de referencia, a onde deberá acudir o alumnado na súa quenda correspondente, e manter sempre a distancia de seguridade.

ENTREGA TELEMÁTICA DE NOTAS DA AVALIACIÓN ORDINARIA DE 2º BACH

A entrega de notas da avaliación ordinaria de 2º BACH farase de xeito telemático a través de Abalar Familias. Se non dispoñen desta aplicación para o móbil, poden descargala e rexistrarse, de xeito sinxelo, seguindo as seguintes instrucións.

A avaliación pecharase o día 5 de xuño e a entrega telemática realizarase a partir das 12:30 horas dese mesmo venres.

Pregamos a aquelas familias que teñan problemas coa descarga e/ou instalación de Abalar Familias nos seus dispositivos móbiles, remitan un mail ao correo do centro (ies.agra.raices@edu.xunta.gal) ou chamen ao teléfono do centro (881 880 486).

Información de interese para as probas ABAU 2020

Toda a información relativa ás probas ABAU 2020 na páxina web da CiUG. A continuación tedes algunhas das ligazóns directas a documentos de interés.

Convocatoria Instrucións para alumnos Táboas de ponderación
Resumo convocatoria Instrucións para a matrícula nas probas Vídeo funcionamento ABAU
Datas e horario Modelos de probas para o 2020 Estrutura ABAU
  Presentación ABAU orientadora  

Probas de acceso a ciclos medios

Informamos a aqueles matriculados/as nas probas de acceso a ciclos medios que estas se realizarán o día 10 de xuño. Os prazos detállanse no seguinte documento. Tamén podedes consultar as instruccións.

Recollida libros de texto e devolución dos libros en préstamo da biblioteca

Os alumnos que teñan libros de texto no centro, sexan ou non do fondo de libros, debrán pasar a recollelos antes do día 5 de xuño (incluído). Pregamos comunicación telefónica (881880486) previa á visita para poder axendala de xeito eficiente.

Aproveitarase este desprazamento ao centro para devolver os libros da biblioteca en préstamo, se fora o caso.

Distribuir contido


by Dr. Radut