Libros e bibliografía

Kursmaterial und Bibliografie für das Schuljahr 2019-2020

DEPARTAMENTO  DE  ALEMÁN

LIBROS PARA O CURSO 2019-2020

 

A 1

  • MENSCHEN A 1 Kursbuch        Edit. Hueber ISBN 978-3-19-101901-3
  • MENSCHEN A 1 Arbeitsbuch     Edit. Hueber ISBN 978-3-19-111901-0

A  2

  • MENSCHEN A 2 Kursbuch       Edit.  Hueber ISBN 978-3-19-101902-0
  • MENSCHEN A 2 Arbeitsbuch    Edit.  Hueber ISBN 978-3-19-111902-7

 

B 1. 1

  • MENSCHEN B1 Kursbuch        Edit.  Hueber ISBN 978-3-19-101903-7
  • MENSCHEN B1 Arbeitsbuch    Edit.  Hueber ISBN 978-3-19-111903-4

 

B 1. 2

o   Sicher ! B1+ Kursbuch                Edit. Hueber ISBN: 978-3-19-001206-0

o   Sicher! B1+ Arbeitsbuch             Edit. Hueber ISBN: 978-3-19-011206-7

 

B  2

o   Sicher ! B2 Kursbuch              Edit. Hueber ISBN: 978-3-19-001207-7

o    Sicher ! B2  Arbeitsbuch        Edit. Hueber ISBN: 978-3-19-011207-4

 

C 1. 1

o   Sicher ! C1.1 Kursbuch / Arbeitsbuch       Edit. Hueber ISBN: 978-3-19-501208-9

 

C 1.2 

o   Sicher ! C1.2 Kursbuch / Arbeitsbuch       Edit. Hueber ISBN: 978-3-19-701208-7 

Distribuir contido