Skip to Content

Responder ó comentario

Membros do Consello Escolar na actualidade

 

Director Presidente: Don Fernando San Martín Zamacola

Secretaria: Dona Olalla Otero Payno

Xefa de Estudos de Secundaria: Dona Mª Pilar López Rodríguez

Xefa de Estudos de Primaria: Dona Laura Abel Asorey

 

Representantes do Claustro de Profesores:

Dona Eva María León García

Dona María Josefa Rodríguez Leiro

Dona Mª Mercedes Vázquez Viñas

Dona Almudena García Rey

 

Representante de ANPA :

Dona Mónica Fernández Carro

 

Representantes de pais, nais e titores:

Dona María del Mar Tejero Tercero

 Don Emilio Fontenla Búa

Representante do persoal de servizos:

Dona Rosa Isorna Portugués.

 

Representante do Concello:  

 

 Representantes do alumnado

Don Alejandro González Touriño

 

 

 

Responderby Dr. Radut