Matemáticas artísticas

Estamos a traballar as figuras e corpos xeométricos.

Estamos a traballar as figuras e corpos xeométricos. No libro, na pizarra dixital e…na plástica (“arts”). Seguro que ademáis de recoñecelas conseguiremos aprender todos estes novos nomes: polígono, cuadrilátero, prisma, cilindro…