Aprendemos a ler o reloxo

 

 

O noso actual "reto matemático" é conseguir ler o reloxo nas: en punto, e cuarto, e media e menos cuarto.

E nesas andamos traballando ao tempo que seguimos a practicar sumas "levando" e a razonar problemas (1º atopar os datos, 2º colocar o maior arriba e descubrir a operación que precisamos, 3º calcular o resultado)