MENÚ MARZO

Para ver o menú de marzo pinchar aquí

MENÚ FEBREIRO

Para ver o menú de febreiro pinchar aquí

DÍA DA PAZ - 30 DE XANEIRO

CAMBIOS NO PROTOCOLO COVID

Estimadas familias:

Unha vez recibidas as últimas instrucións por parte da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, os cambios introducidos no protocolo COVID son os seguintes:

  • O alumnado, profesorado ou outro persoal que presente síntomas respiratorios compatibles coa COVID-19, independentemente do seu estado de vacinación, NON DEBERÁ ACUDIR AO CENTRO EDUCATIVO ata que teña un resultado dunha proba diagnóstica ou no caso de que non fose posible realizar esta proba, ata que finalice o período de illamento mínimo de 7 días e sempre que pasasen 3 días desde o fin do cadro clínico. A familia do alumnado afectado deberá solicitar cita co pediatra (881540045 con síntomas leves ou 061 con síntomas graves).

Se se realiza o test na farmacia, xa se pode declarar na mesma. Se se realiza na casa, haberá que notificalo a Sanidade (881540045). Os autotest non requerirán dunha proba complementaria para confirmar o caso.

  • As persoas da comunidade educativa que sexan caso confirmado deberán permanecer 7 días en illamento. Pasado este tempo, e sempre que non tivera síntomas durante cando menos os 3 últimos días, poderá incorporarse ao centro, mantendo unha vixilancia activa sobre a aparición de posibles síntomas ata completar polo menos 10 días desde o inicio do illamento.
  • A definición de contacto estreito non variou: persoa que pasa máis de 15 minutos a menos de 2 metros dun caso positivo ata as 48 horas antes da consideración de inicio da enfermidade (inicio de síntomas ou toma de mostra para proba diagnóstica) sen uso axeitado de medidas de protección (máscara).
  • Ante a aparición dun primeiro caso na aula e ata un total do 20% da ocupación da mesma, o alumnado non realizará corentena, independentemente do seu estado vacinal. Comunicarase ás familias da aula que extremen as precaucións por positivo no seu entorno. Se se supera o límite anteriormente mencionado, seguiranse as pautas xerais para a determinación das corentenas dos contactos estreitos. Esta corentena será de 7 días desde o inicio de síntomas do último caso confirmado (sempre que non se desenvolvan síntomas durante este período).

Atentamente,

O EQUIPO DIRECTIVO

MENÚ XANEIRO

Para ver o menú de xaneiro pinchar aquí

RESERVA DE PRAZA EN CENTRO DE ADSCRICIÓN

Estimadas familias:

O prazo de reserva de praza en centro de adscrición para o curso 2022/2023 será desde o 11 de xaneiro ata o 08 de febreiro (dirixida ao alumnado que actualmente curse 6º curso de Educación Primaria).

Para presentar unha solicitude deberá seguir algunha das opcións descritas a continuación:

  1. Cubrir a solicitude informaticamente e presentala asinada de xeito manual no centro: para presentar a solicitude presencialmente no centro deberá pinchar aquí e seleccionar a opción do menú "Solicitudes - Reserva - Crear". Deseguido aparecerá unha pantalla con lapelas na que deberá cubrir os datos necesarios. Despois de cubrir a información descrita, accederase á lapela "Confirmar solicitude". Nesta lapela poderá confirmar os datos que indicou premendo no botón "Confirmar" e poderá descargala para asinar e presentar no centro.
  2. Cubrir a solicitude informaticamente e asinala en Sede Electrónica: para presentar a solicitude a través da Sede Electrónica deberá acceder á aplicación admisión alumnado pinchando aquí e premer na icona verde que se atopa arriba á dereita. Deberá entrar con usuario de Chave 365 ou con certificado dixital. Posteriormente deberá seleccionar a opción de menú "Solicitudes-Reserva-Crear". Deseguido aparecerá unha pantalla con lapelas na que ten que indicar os datos necesarios. Despois de cubrir a información descrita, accederase á lapela "Confirmar solicitude". Nesta lapela poderá confirmar os datos que indicou premendo no botón "Confirmar" e posteriormente premendo no botón "Firmar e presentar en Sede Electrónica", poderá firmar a solicitude dixitalmente, quedando como presentada no centro, sempre que o proceso de firma remate correctamente. IMPORTANTE: Debe achegar, na Sede Electrónica da Xunta de Galicia o anexo I bis dixitalizado (COMPROBACIÓN DE DATOS DOS MEMBROS COMPUTABLES DA UNIDADE FAMILIAR, última páxina da solicitude que pode visualizar e descargar pinchando aquí). Debe achegar escaneada toda a documentación pertinente á hora de presentar solicitude.
  3. Cubrir a solicitude manualmente e presentala asinada presencialmente no centro: se non desexa cubrir a solicitude dixitalmente pode facelo de xeito manual descargando desde os seguintes enlaces os documentos, cubrilos e presentalos firmados no centro.

Galego

Castelán

 

TRANSPORTE ANO 2022

Estimadas familias:

Pinchando aquí, poderán consultar as novas rutas e paradas que se realizazarán desde o 10 de xaneiro, segundo datos facilitados pola nova empresa concesionaria do servizo de transporte no noso centro.

Atentamente,

O EQUIPO DIRECTIVO 

PUBLICACIÓN DE NOTAS 1º TRIMESTRE

Estimadas familias:

As notas do alumnado correspondentes ao primeiro trimestre poderán consultarse a través da aplicación "abalarMóbil" da Xunta de Galicia.

Serán publicadas ao longo do día 21 de decembro.

Atentamente,

O EQUIPO DIRECTIVO

DÍA 21 DE DECEMBRO

Estimadas familias:

O día 21 de decembro, última día lectivo do presente trimestre, haberá clase co horario habitual.

As clases no segundo trimestre comezarán o 10 de xaneiro.

Atentamente,

O EQUIPO DIRECTIVO

Powered by Drupal - Design by artinet