FONDO SOLIDARIO E AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR

Estimadas familias:

No día de hoxe, saíu publicada no DOG a Orde do 29 de abril de 2022 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2022/2023 (códigos de procedemento ED330B, ED330G e ED330H).

O prazo para presentar solicitudes será desde o día 19 de maio ata o 22 de xuño (ambos inclusive). 

Poderán presentar as solicitudes presencialmente (recoméndase solicitar cita previa) no centro docente ou por vía electrónica no formulario normalizado (ED330B-anexos I e II) dispoñible na aplicación fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https//sede.xunta.gal. Para a presentación electrónica de solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluíndo o sistema de usuario e Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude (Anexo I, en arquivo adxunto) debidamente cuberta a seguinte documentación:

  • Anexo II (en arquivo adxunto)
  • Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figure o alumno e os demais membros computables da unidade familiar. En caso de separación ou divorcio, ademais deberán achegar sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor. Os documentos deberán ser válidos e eficaces no momento da súa presentación, e reflectir a situación persoal, familiar e económica a 31 de decembro de 2020.

O horario de atención ao público no mes de maio será de luns a venres, de 10.00 a 10.50 horas, e tamén o mércores de 15.40 a 16.30 horas. No mes de xuño, será de luns a venres de 9.30 a 10.20 horas, e tamén o mércores de 13.40 a 14.30 horas.

A data máxima para a devolución de libros empregados no curso 2021/2022 será o 22 de xuño de 2022.

Atentamente, 

O EQUIPO DIRECTIVO

VEXO VEO XACOBEO

Estimadas familias:

Premendo aquí poderán ver o vídeo feito nas nosas instalacións por parte da Xunta de Galicia co motivo da realización do proxecto Vexo Veo Xacobeo na etapa de Educación Infantil e en 1º/2º de Educación Primaria.

Atentamente,

O EQUIPO DIRECTIVO

PUBLICACIÓN DA LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO ADMITIDO PARA O CURSO 2022/2023

Pola presente infórmase que acaba de ser publicada a listaxe definitiva de alumnado admitido para o curso 2022/2023 no CEIP Plurilingüe Santa Eulalia de Dumbría.

Por protección de datos, esta listaxe só se pode consultar presencialmente no taboleiro de anuncios do centro (en Dirección) e tamén a través da aplicación AdmisiónAlumnado, para o que será preciso indentificarse coa Chave365 ou co certificado dixital da FNMT.

En todo caso infórmase que TODO O ALUMNADO QUE PRESENTOU SOLICITUDE FOI ADMITIDO.

Do 20 ao 30 de xuño será o prazo para a formalización de matrícula. O horario de atención ao público será de luns a venres, de 09.30 a 10.20 horas, e tamén o mércores, de 13.40 a 14.30 horas. Recoméndase pedir cita previa no teléfono 881880654 ou a través do correo electrónico ceip.santaeulalia.dumbria@edu.xunta.gal

 

 

 

DÍAS NON LECTIVOS

Estimadas familias:

Pola presente, comunicamos que os días 16 e 17 de maio non haberá clase.

Atentamente,

O EQUIPO DIRECTIVO

MENÚ MAIO

Para ver o menú pinchar aquí

PUBLICACIÓN DA LISTAXE PROVISIONAL DE ALUMNADO ADMITIDO PARA O CURSO 2022/2023

Pola presente infórmase que acaba de ser publicada a listaxe provisional de alumnado admitido para o curso 2022/2023 no noso centro.

Pola protección de datos, esta listaxe só se pode consultar presencialmente no taboleiro de anuncios do centro (consultar en Dirección) e tamén a través da aplicación AdmisiónAlumnado , para o que será preciso identificarse coa Chave365 ou co certificado dixital da FNMT.

En todo caso, infórmase que TODO O ALUMNADO QUE PRESENTOU SOLICITUDE FOI ADMITIDO.

A partir de hoxe ábrese un prazo de cinco días para posibles reclamacións.

VACACIÓNS ESCOLARES

Estimadas familias:

Comunicámoslles que as vacacións de Semana Santa serán desde o día 11 ata o día 18 de abril de 2022, ambos inclusive.

Atentamente,

O EQUIPO DIRECTIVO

VEXO VEO XACOBEO

Estimadas familias:

No día de hoxe, 31 de marzo, tivemos unha actividade complementaria dirixida ao alumnado de educación infantil e de primeiro e segundo de educación primaria.

Esta actividade está enmarcada dentro do Plan Proxecta que se desenvolve nestes cursos ao longo deste ano académico.

Atentamente,

As titoras de Educación Infantil e de 1º/2º de Educación Primaria

MENÚ ABRIL

Para ver o menú de abril pinchar aquí

Powered by Drupal - Design by artinet