6º de Educación Primaria

RESERVA DE PRAZA

Estimadas familias:

O alumnado, que está cursando actualmente 6º de Educación Primaria, poderá reservar praza de cara ao vindeiro curso escolar 2021-2022 do 11 de xaneiro ao 08 de febreiro.

Para presentar unha solicitude deberá seguir algunha das opcións descritas a continuación:

a) Cubrir a solicitude informáticamente e presentala asinada de xeito manual no centro. Para presentar a solicitude presencialmente deberá entrar e seleccionar a opción de menú  “Solicitudes--> Reserva --> Crear”. Deseguido aparecerá unha pantalla con lapelas na que deberá cubrir os datos necesarios, tales como datos persoais e de contacto, os datos académicos e autorizacións. Despois de cubrir a información descrita, accederase á lapela “Confirmar solicitude”. Nesta lapela poderá confirmar os datos que indicou premendo no botón “Confirmar” e poderá descargala para asinar e presentar no centro.

b) Cubrir a solicitude informáticamente e asinala en Sede Electrónica. Para presentar a solicitude a través da Sede Electrónica deberá acceder a admisionalumnado con usuario de Chave 365 ou con certificado dixital, para elo deberá premer na icona verde que se atopa arriba a dereita . Posteriormente deberá seleccionar a opción de menú “Solicitudes--> Reserva --> Crear”. Deseguido aparecerá unha pantalla con lapelas na que ten que indicar os datos necesarios, tales como datos persoais e de contacto, os datos académicos e autorizacións. Despois de cubrir a información descrita, accederase á lapela “Confirmar solicitude”. Nesta lapela poderá confirmar os datos que indicou premendo no botón “Confirmar” e posteriormente premendo no botón "Firmar e presentar en Sede Electrónica", poderá firmar a solicitude dixitalmente, quedando como presentada no centro, sempre que o proceso de firma remate correctamente.

IMPORTANTE: Debe achegar, na Sede Electrónica da Xunta de Galicia o anexo II bis dixitalizado (COMPROBACIÓN DE DATOS DOS MEMBROS COMPUTABLES DA UNIDADE FAMILIAR, ultima páxina da solicitude que pode visualiar e descargar nesta aplicación).

Debe achegar escaneada toda a documentación pertinente á hora de presentar solicitude.

c) Cubrir a solicitude manualmente e presentala asinada presencialmente no centro. Se non desexa cubrir a solicitude dixitalmente pode facelo de xeito manual descargando dende os seguintes enlaces os documentos, cubrilos e presentalos firmados no centro:

Galego

Castelán

Atentamente.

O EQUIPO DIRECTIVO

Powered by Drupal - Design by artinet