Skip to Content

Formalización de matrícula para o curso 2021/2022

PRAZO DE PRESENTACIÓNENTACIÓN

 • O alumnado de educación infantil e primaria admitido no centro deberá formalizar a matrícula do 28 xuño de  de xuño ata o 9 de xullo ambos incluídos, segundo o previsto no artigo VI da Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se regula o procedemento para a admisión do alumnado no segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos.

 • CON CITA PREVIA (988 48 41 46 / 644 82 00 15) Entregarase na secretaría do centro a documentación que a continuación se relaciona.

 • Os Impresos pódense descargar, cubrir e imprimir nas ligazóns que, ao efecto aparecen nesta páxina. TAMÉN SE ACEPTAN POR EMAIL.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

SE XA SE ENTREGARON ALGÚN DOS DOCUMENTOS NA RESERVA DE PRAZA, NON É PRECISO VOLVER TRAELOS:

 • Impreso de formalización da matrícula. VER ANEXOS

 • Fotocopia libro de familia.

 • Certificación de empadroamento expedida polo Concello. (Só no caso de non autorizar á Consellería de Cultura, Educación e O.U, para que poida consultar os datos de residencia do solicitante).

 • Fotocopia da tarxeta de prestación sanitaria.

 • Fotocopias dos Documentos Nacionais de Identidade dos pais ou titores legais e do alumno/a en caso de telo.

 • No caso de separación ou divorcio, copia da sentenza xudicial e/ou do convenio regulador onde conste a custodia do alumno/a.

 • Informe médico no que conste que, desde o punto de vista sanitario, o alumno/a se atopa en condicións de matricularse nun centro ordinario.

 • Manifestación expresa do pai/nai ou titor/a legal da vontade de que o alumno/a reciba ou non ensinanzas de relixión. ANEXOS
 • Impreso para a informatización de datos persoais, familiares e outros. ANEXOS

 • Dúas fotografías do alumno/a tamaño carné.

 • Cuestionario sobre a lingua materna, para as familias do alumnado que se matricule do 1º ano do 2º ciclo de Educación Infantil. ANEXOS

 

ACCESO AOS DOCUMENTOS PARA CUBRILOS E LOGO IMPRIMILOS

 

 • Formalización da matrícula (en galego, si lo desea en castellano, solicítenlo).

 • Opción sobre o ensino ou non da Relixión.
 • Informatización de datos persoais, familiares e outros.

 • Cuestionario sobre a lingua materna para as familias do alumnado de Educación Infantil.

 

 

AdxuntoTamaño
MATRICULA41.43 KB
DATOS ALUMNADO449.8 KB
Relixión ou alternativa154.82 KB
Opción Galego Castelán.pdf151.58 KB


page | by Dr. Radut