Subvención do Concello de Sada

O Concello de Sada subvenciona con 3.00 euros os gastos de actividades complementarias, material escolar diverso, reparacións e mantemento e gastos de funcionamento.

 “Convenio de colaboración entre o Concello de Sada e o CEIP SADA E CONTORNOS, para financiar actividades complementarias, material escolar diverso, reparacións e mantemento e gastos de funcionamento, segundo subvención nominativa prevista nas Bases de execución do orzamento municipal para 2022”.

Durante o ano 2022, os gastos de actividades complementarias, material escolar diverso, reparacións e mantemento e gastos de funcionamento foron subvencionados polo Concello de Sada cunha axuda de 3.000€.

O que se informa para xeral coñecemento da Comunidade Educativa en cumprimento da cláusula QUINTA do Convenio de colaboración.