RECURSOS E DISPOSITIVOS TIC´S NA CASA

Co fin de ter o maior coñecemento posible da realidade do alumnado do noso centro e detectar as posibles carencias ou necesidades que se presenten ante un eventual paso ao ensino a distancia, solicítaselles ás familias do noso centro que cubran o seguinte formulario (un por cada neno/a matriculado no colexio):

Cuestionario necesidades TIC´S