COMEDOR ESCOLAR PARA O CURSO 2021 2022

Comeza o período de inscrición no servizo de comedor do CEIP “Sada y sus Contornos” para o curso 2021-2022, no que se ofertan 50 prazas para todas aquelas familias que se queiran ver beneficiadas polo mesmo. Este servizo é xestionado polo Concello de Sada.

Este ano tamén ofértase o servizo de madrugadores, que en función da demanda e das posibilidades organizativas do centro levarase a cabo.

O prazo de entrega de solicitudes e da documentación requerida comeza o luns 05 de xullo do 2021 e remata o venres 23 de xullo de 2021. A documentación entregarase no rexistro de entrada do concello,  mediante cita previa (Teléfono 981620075), sito na planta baixa do mesmo, ou a través da sede electrónica https://sede.sada.gal.

No caso de que existise maior demanda que prazas ofertadas, unha vez publicada a listaxe provisional de admitidos abrirase un prazo de reclamación de cinco días naturais. Transcorridos os mesmos e valoradas as alegacións publicarase a listaxe definitiva de admitidos no servizo de comedor para o curso 2021/22.

Prezo máximo do menú comedor alumno x día = 3,50 €. 

O prezo do servizo de comedor pode ser susceptible das distintas bonificacións ás que se poda optar por parte da unidade familiar. 

Prezo do servizo de madrugadores

  • Sen almorzo alumno x día = 1,40 (modalidade usuario esporádico 2€).
  • Con almorzo alumno x día = 2,35 (modalidade usuario esporádico 3€).

O prezo do servizo de madrugadores non conta con bonificacións.

Enlace á páxina web do Concello de Sada coa información

Circular informativa do Concello de Sada

Ficha inscrición comedor