Seres míticos de Galicia

Demostra que es un experto en Mitoloxía Galega contestando ás preguntas do cuestionario. Todas as respostas atoparalas no libro de Seres Míticos de Galicia que fixemos entre todos/as no colexio. 

Os que respondan correctamente a máis de 10 preguntas conseguirán un fantástico premio. Ánimo!

Cuestionario para nenos e nenas de educación infantil
Cuestionario para nenos e nenas de educación primaria