Información ás familias de educación infantil 3 anos

Para acceder á información que se presentou na reunión coas familias dos alumnos que se incorporaron ao centro en educación infantil 3 anos pique aquí.