Profesorado

ACTIVIDADES

IMPORTANTE:

AS ACTIVIDADES QUE PODEDES REALIZAR ESTES DÍAS ESTÁN COLGADAS NOS APARTADOS:

BLOG SITUADO Á ESQUERDA DA PÁXINA

* ACTIVIDADES  NA PARTE DEREITA DA PÁXINA

 

CLAUSTRO CURSO 2019/2020

EQUIPO DIRECTIVO:

DIRECTORA: María Isabel Porto Tato

SECRETARIA: Mónica Vicente Castro

X. ESTUDOS: María Gómez López

PROFESORADO ED. INFANTIL:

- 4º Ed. Infantil A : Consuelo Mato Porto

- 4º Ed. Infantil B : Remedios Chao Sangiao

- 5º Ed. Infantil A : Sonia Porto Tato

- 5º Ed. Infantil B : Rebeca Fragoso López

- 6º Ed. Infantil A : Beatriz Lorenzo Chao

- 6º Ed. Infantil B : Mª Isabel Vicente Vinseiro

- Apoio Ed. Infantil :Yolanda Neira Gulias

- Apoio Ed. Infantil: María Gómez López

PROFESORADO ED. PRIMARIA:

- 1º A : Alicia Seoane Lens

- 1º B: Milagros López Penela

- 1º C : Mª José Magariños Durán

- 2º A : Rocio Calviño Cerviño

- 2º B : Mª Concepción Durán Bernárdez

- 3º A : Ana Mª Vilas Iglesias

- 3º B : Mª Dolores Torres Ayaso

- 3º C : Mª Teresa Barreiro Reboredo

- 4º A : Mª Rosalía Couceiro Ulla

- 4º B : José Luis Castro Castro

- 5º A : Katiana Conde López

- 5º B : Angel Manuel Moreira Loureiro

- 6º A : Xosé Méndez Costa

- 6º B : Francisco A. Vázquez González

ESPECIALISTAS:

- Inglés: Herminia Fraga Cabarcos

- Inglés: Mª Jesús Tato Carbajales

- Inglés: Clara Mª Rosende Durán

- Ed. Física: Jesús Ameijeiras García

- Ed. Física: Antonio J. López Vicente

- P.T.: Elena Canedo de la Torre

- A.L.: Mª Isaura Tato Carbajales

- Orientadora: Lidia Mª Rodríguez Da Silva

- Música: Mª Isabel Porto Tato

- Música: Gonzalo Iglesias Fernández

- Relixión Católica: Mónica Vicente Castro

- Relixión Católica: Mª Luisa Romero Puente

- Relixión Evanxélica: Andrés Iglesias Gil

 

Distribuir contido