Profesorado

Persoal docente

 CURSO 2023 - 2024

 EDUCACIÓN INFANTIL

 

María Jesús Roca Cortés 

Elena Álvarez Iglesias

María  Dolores López Rego 

María Jesús Casal Lamelas. Apoio. (substitúe Maica Suárez Delgado)

 

 

PRIMEIRO NIVEL de EP

 

Jose Manuel Muíño Montero

Rocío Alonso Castro (substitúe Rosario Rodríguez Bustabad)

 

  

SEGUNDO NIVEL de EP

 

Tamara Salgueiro Veiga

 

Almudena Martínez Gálvez (substitúe Vicente Orjales Galdo)

 

 

TERCEIRO NIVEL de EP

 

Antonia Fraguela Pérez (María Ángeles Suárez Bereijo)

 

  

CUARTO NIVEL de EP

 

 Gloria López Parapar

 

QUINTO NIVEL de EP

 

María del Carmen Piñón García (substitúe Mónica Souto Vizoso)

 

 

SEXTO NIVEL de EP

 

Ana Dono Vázquez

Margarita Rodríguez García

 

  

INGLÉS

 

Mª Belén Vizoso García (1º,2º, 5º e 6º cursos)

Lucas López Mariño  (Infantil, 3º e 4º cursos)

 

EDUCACIÓN FÍSICA

 

Jesús Flórez Linares (Ed. Primaria )

Rocío Fernández Sanesteban (Ed.Infantil)

 

MÚSICA

 

Mª Gloria Quintana Fernández

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

 

José Ramón Núñez Roca

 

PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA

 

 Noemí Caaveiro Carballo 

 

AUDICIÓN E LINGUAXE

 

M. Sonia Castañeda Castro

 

RELIXIÓN

 

 

 

Equipo directivo

 DIRECCIÓN

Rocío Fernández Sanesteban

 

 XEFATURA DE ESTUDOS

Noemi Caaveiro Carballo

 

 SECRETARÍA

Elena Álvarez Iglesias

 

 

Distribuir contido