Consello escolar

 CURSO 2023 - 2024

REPRESENTANTES DOS PAIS E NAIS

 

Cristina González Muíños (representante da ANPA)

Fernando Costa González

Marta Díaz López

Diego Polo Sánchez

Victoria Pía Pérez

 

REPRESENTANTE DO CONCELLO

Ana Cartelle

 

REPRESENTANTE PERSOAL NON DOCENTE

 Fernando Bouza Rubido

 

REPRESENTANTES DO PROFESORADO

Jesús Flórez Linares

Ana Dono Vázquez

Lucas López Mariño 

Almudena Martínez Gálvez

 

EQUIPO DIRECTIVO


Rocío Fernández Sanesteban (Directora)

Noemi Caaveiro Carballo (Xefa de Estudos)

Elena Álvarez Iglesias (Secretaria)