Datos do centro

Datos do Centro

    DATOS XERAIS DO CENTRO

Tipo de centro................ CEIP
Denominacion oficial....... CEIP Anexa
Código do Centro............ 27006371
Enderezo....................... Avda. Ramón Ferreiro nº 6
C.P./Localidade.............. 27002-LUGO
Tfno./Fax....................... 982870440 / 982870445
E-mail............................ ceip.anexa.lugo@edu.xunta.es
   
                              Número de Unidades 
Educación Inf. /Primaria

 6 Unidades /14 Unidades

DISTRIBUCIÓN DO ALUMNADO
Educación Infantil                141 alumnos/as           

Primeiro  de Ed. Primaria       50 alumnos/as

       

Segundo de Ed. Primaria        48 alumnos/as

             

Terceiro de Ed. Primaria         55 alumnos/as

 

Cuarto de Ed. Primaria            50 alumnos/as

 

Quinto de Ed. Primaria           50 alumnos/as


Sexto de Ed. Primaria             54 alumnos/as

 

          

  
Total alumnos/as do Centro 448