Organos do centro

Órganos do centro

 

Órgano de participación no control e xestión:

O CONSELLO ESCOLAR

  
PresidentaM.ª Lucía Núñez Saavedra
Xefa de EstudosM.ª Jesús Fojón Regueiro
  
Repr. do Concello Felipe Rivas
  
Repr. do ProfesoradoAna M.ª Cuba Regueira
 Mercedes Castro Rifón
 Mercedes López Herbón
 Mª del Carmen Rodríguez López
  
  
Representante da ANPARoberto Otero Fernández
  
Repr. dos pais/naisMaría Reigosa Castro
 Camilo Piñeiroa Friol
 María Xosé Vilar Méndez
  
  
  
Repr. Adm. e Serv.Susana González Fontela
  
SecretariaMª Remedios Sanjurjo Gayoso