Organos do centro

Órganos do centro

 

Órgano de participación no control e xestión: O CONSELLO ESCOLAR

  
PresidentaM.ª Lucía Núñez Saavedra
Xefa de EstudosM.ª Jesús Fojón Regueiro
  
Repr. do ConcelloCarlos Anxo Portomeñe Vázquez
  
Repr. do ProfesoradoMº Remedios Sanjurjo Gayoso
 Mercedes López Herbón
 Ana M.ª Cuba Regueira
  
  
  
Presidente da ANPAMartín Fernández Fernández
  
Repr. dos pais/naisAngeles Alvarez Cabarcos
 Ricardo Rosado Saavedra
 María Jesús Ferreiro Gómez
 Roberto Otero Fernández
 María Xosé Vilar Méndez
  
Repr. Adm. e Serv.Alfonso Pájaro Franco
  
SecretariaMª Remedios Sanjurjo Gayoso