Recepción de Pais

Horario Pais

 

    As entrevistas individuais coas familias serán de outubro a maio no seguinte horario:


 ETAPA DIA DA SEMANA HORARIO
Educacion Primaria e Infantil Martes De 16 a 17 horas

¿ A quen dirixirse?

  • - En primeiro lugar ao titor/a, que é quen mellor coñece ó seu fillo/a e quen mellor lles pode informar e axudar. Non obstante, se desexa falar cun profesor/a determinado, o seu fillo/a ou o titor/a encargarase de comunicarllo a ese profesor que concertará a cita con vostedes.
  • - En segundo lugar, e sempre e cando a situación plantexada supere as competencias do titor/a ou profesor/a, deberá acudir á Dirección, á Xefatura de Estudos ou ó Departamento de Orientación.

Para unha mellor organización e información,  deberán pedir día e hora ( dentro do horario establecido) para falar cos mestres/as.

Nos meses de setembro e xuño os que queiran falar cos profesores/as deberán pórse dacordo con eles para concretar o día e a hora máis idónea para entrevistarse.