LISTAXES DEFINITIVOS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS PARA O CURSO 2018-2019

 

 

No taboleiro de anuncios do centro están expostas as listaxes de admitidos e non admitidos para o próximo curso 2018-2019.

Estas listas tamén poden ser consultadas na secretaría do centro e nos arquivos adxuntos que aparecen nesta entrada.

Contra esta resolución poderase formular recurso de alzada diante da Xefatura Territorial no prazo dun mes.

O periodo de formalización de matrícula para o novo alumnado será do 20 ao 30 de xuño.

Listaxe definitiva de alumnado admitido para o curso 2018-2019.

Listaxe definitiva de alumnado non admitido para o curso 2018-2019.

 

LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMITIDOS PARA O CURSO 2018-2019

 

No taboleiro de anuncios do centro están expostas as listaxes de admitidos para o próximo curso 2018-2019

Estas listas tamén poden ser consultadas na secretaría do centro e nos arquivos adxuntos que aparecen nesta entrada.

Contra esta resolución poderase formular reclamación, no prazo de 5 días hábiles (25 de abril ao 2 de maio) ante o consello escolar deste centro.

As listaxes definitivas de admitidos e non admitidos publicaranse o 14 de maio.

O periodo de formalización de matrícula será do 20 ao 30 de xuño.

Listaxe provisional amitidos 2018-2019

Listaxe provisional NON admitidos 2018-2019

Celebrarase unha reunión informativa para o alumnado de nova incorporación de infantil (3 anos) na última semana de xuño. Informarase da data concreta a través da páxina web e do taboleiro de anuncios.

 

RESERVA DE PRAZA PARA IES OTERO PEDRAYO E IES UNIVERSIDADE LABORAL

Dende o día 1 ao 15 de febreiro está aberto o prazo para que o alumnado de 6º poida facer a "Reserva de praza" en algún dos institutos de educación secundaria aos que está adscrito o CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso:

  • IES Otero Pedrayo
  • IES Universidade Laboral

 

Nos arquivos que se adxuntan pode atoparse máis información, así coma o formulario  para facer a reserva, que haberá que entregalo no CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso.

ADMISIÓN DE ALUMNOS PARA O CURSO 2018-2019

 

De acordo coa nova normativa, está aberto o proceso de admisión do alumnado:

- O prazo para solicitar admisión no CEIP Amadeo Rodríguez Barroso (para alumnado de nova incorporación ao centro) ou nun Instituto distinto a: IES Otero Pedrayo/IES Universidade Laboral (alumnado de 6º) será do 1 ao 21 de marzo.

 

O Calendario completo do procedemento de admisión é o seguinte:

 

PROCESO DATAS
1. Reserva de praza nos centro de adscrición: IES Otero Pedrayo e IES Universidade Laboral
1-15 febreiro
2. Data do sorteo público a efectos de desempa. 27 de febreiro
3. Publicación de postos escolares vacantes. 28 de febreiro
4. Presentación da solicitude de admisión. 1-20 de marzo.

5. Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo.

* Se o consello escolar solicita documentación complementaria,

dará un prazo de 5 días para a súa presentación.

Do 3 ao 13 de abril.

6. Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos.

* Prazo para a presentación de reclamacións ante o consello escolar: 5 días.

24 de abril.

7. Publicación das listaxes definitivas de admitidos e non admitidos.

* Prazo de recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial: un mes.

14 de maio.
8. Formalización da matrícula en educación infantil e primaria. 20 - 30 de xuño.

 

Nos arquivos adxuntos poderase consultar máis información sobre o procedemento de admisión:

 

- Orde de 12 de marzo de 2013, que regula a admisión de alumnado en centros sostidos con fondos públicos.

- Orde de 25 de xaneiro de 2017, que modifica a anterior.

- Información para solicitudes de admisión no noso centro (resume da normativa con respecto a centros de infantil e primaria).

- Instancia para solicitar admisión nun novo centro. Anexo II. Para o alumnado que pretenda incorporarse ao noso centro e para o alumnado de sexto que queira solicitar praza nun instituto distinto do Otero Pedrayo ou da Universidade Laboral.

- Postos escolares ofertados para o curso 2018-2019.

- Documentación a presentar.

- Resultado do sorteo de letras para resolver desenpates no baremo.

Distribuir contido