Secretaría

CRITERIOS E PROCEDEMENTOS DE DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS ENTRE O ALUMNADO

Publicada no DOG (13/11/2020) a Orde do 6 de novembro de 2020, pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria.

Presentación de solicitudes:

1. O alumnado que recibiu axuda de material escolar no curso 2020-2021 NON ten que presentar solicitude. As máscaras entregaránselle AUTOMATICAMENTE.

2. deberá participar o alumnado que non presentou solicitude de material escolar en tempo e forma ou resultou excluída, pero haberá que cumprir obrigatoriamente algunha destas condicións:

  • Familias cunha renda per cápita igual ou inferior a 6000 € (na declaración do ano 2018)
  • Alumnado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%

Prazo:

O prazo de entrega de solicitudes será do 16 ao 27 de novembro e realizarase presencialmente no centro. Cita previa no teléfono 886151574.

Os anexos I e II-ED33OE estarán disponibles no centro para cubrir e entregar, ou na sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal.

Documentación necesaria:

Xunto coa solicitude (anexo I e II) presentarase no centro a seguinte documentación:

- Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figuren o alumno e os demais membros computables da unidade familiar.

En caso de separación ou divorcio, ademais deberán achegar a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/a menor.

-Certificado do grao de discapacidade do/da alumno/a ou calquera membro da familia recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.

Día non lectivo

Comunicamos a toda a comunidade educativa, que o vindeiro luns día 2 de novembro, non haberá clase, por ser un dos días elexidos polos centros escolares de Pontevedra como non lectivos.

Comenzo curso escolar 2020/2021

Seguindo as instrucións da Consellería de Educación da Xunta de Galicia, a incorporación do alumnado do centro, producirase de forma gradual:

O día 10 de setembro incorporarase o alumnado de 4º e 5º de educación infantil 1º, 2º e 3º curso de educación primaria.

O día 11 de setembro incorporarase o alumnado de 6º de educación infantil e 4º, 5º e 6º curso de educación primaria. Durante este curso, o alumnado de educación primaria accederá ao centro ás 08:45 horas e o alumnado de Educación Infantil ás 09:00 horas para evitar aglomeracións e contactos.

A saída de Educación Infantil será ás 13:45 horas e a de Educación Primaria ás 14:00 horas polo mesmo motivo.

Recollida de VALES adquisición LIBROS DE TEXTO e MATERIAL ESCOLAR curso 2020/21

A entrega de vales para adquisición de Libros de texto e/ou Material Escolar curso 2020/21, organízarase do modo seguinte:

  • 1º, 2º e 3º de Primaria: martes 14 de xullo de 10:00h. a 12:45h.
  • 4º, 5º e 6º de Primaria: mércores 15 de xullo de 10:00h a 12:45h.

Despois do 15 de xullo, precisarase cita previa (teléfonos: 886151572 - 886151573) para a recollida dos vales pendentes de entrega.

 Acuda unha única persoa e con máscara.

Listaxe DEFINITIVA de solicitudes ADMITIDAS e EXCLUÍDAS do FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO curso 2020/21 (DOG 19 de maio de 2020)

No taboleiro interior do centro podedes consultar,  cita previa (886151574),  o listado DEFINITIVO de solicitudes admitidas ou excluídas no "Fondo solidadrio de libros de texto" para o vindeiro curso 2020/21

Corrección erro listado libros 1º

Por un erro, púxose no listado de libros de 1º curso de E.P. os cadernos de "Matemáticas competenciales" figuran co ISBN correspondente a o caderno do 2º trimestre soamente.

o ISBN correcto para o lote dos tres trimestres,sería: ISBN 9788468256733.

Grazas e perdón polas molestias.

Listado PROVISIONAL de solicitudes ADMITIDAS e EXCLUÍDAS do FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO curso 2020/21 (DOG 19 de maio de 2020)

No taboleiro interior do centro podedes consultar,  con cita previa (886151574),  o listado PROVISIONAL de solicitudes admitidas ou excluídas no "Fondo solidadrio de libros de texto" para o vindeiro curso 2020/21

As persoas interesadas poderán formular reclamación na secretaría do centro nos dous (2) días seguintes á publicación da listaxe provisional.

A relación DEFINITIVA de solicitudes admitidas e, de ser o caso, excluídas, publicarase o luns 13 de xullo no taboleiro interior unha vez finalizado o prazo de reclamacións.

Formalización matricula novo alumnado curso 2020/21

Lembrámoslles que o prazo de formalización de matricula do novo alumnado admitido será do 1 ao 10 de xullo.

Deben acudir con CITA PREVIA. Teléfono 886151574

Documentación necesaria:

- Impreso de formalización de matrícula (galego ou castelán)

- Fotocopia libro de familia e orixinal para cotexar

- Fotocopia da tarxeta de prestación sanitaria

- Fotocopia do carnet de familia numerosa, de ser o caso, e orixinal para cotexar

- Certificado do grao de discapacidade se é o caso, e orixinal para cotexar

- Dúas fotografías tamaño carnet

Materiais funxibles curso 2020/21

Nos arquivos adxuntos, poden consultar as listas de materiais funxibles para o curso 2020/21

Listado de libros de texto e material escolar curso 2020/21

No documento adxunto poden consultar e descargar o listado de libros de texto e material didáctico para o curso 2020/21.

Distribuir contido