Benvidos

Esta é a nova páxina do centro C.E.I.P. "A Carballeira" - Lourizán

Listado PROVISIONAL de solicitudes ADMITIDAS e EXCLUÍDAS do FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO curso 2022/23 (DOG 18 de maio de 2022)

No taboleiro interior do centro podedes consultar, cita previa (886151574),  o listado PROVISIONAL de solicitudes admitidas ou excluídas no "Fondo solidadrio de libros de texto" para o vindeiro curso 2022/23. 

As persoas interesadas poderán formular reclamación na secretaría do centro nos dous (2) días seguintes á publicación da listaxe provisional.

A relación DEFINITIVA de solicitudes admitidas e, de ser o caso, excluídas, publicarase o xoves 30 de xuño no taboleiro interior unha vez finalizado o prazo de reclamacións.

Listado libros de texto e material escolar curso 2022/23

Nos arquivos adxuntos, podedes consultar o listado de libros de texto e material escolar para o curso 2022/23.

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO, AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR CURSO ESCOLAR 2022/23

Convocado o Fondo Solidario de libros de texto e as Axudas para adquirir libros de texto e Material escolar para o curso 2022/23

ORDE do 29 de abril de 2022 (DOG 18 de maio de 2022) Procedemento ED330B

MODALIDADES:

• AXUDAS para adquirir LIBROS DE TEXTO, destinada ao alumnado matriculado en 1º e 2º de Educación Primaria

 • 210€ con renda per cápita familiar, igual ou inferior a 6000€ 
 • 140€ con renda per cápita familiar superior a 6000€ e inferior o igual a 10.000€

• FONDO SOLIDARIO de LIBROS DE TEXTO para o alumnado matriculado en 3º e  4º de Educación Primaria. Todo o alumnado destes niveis poderá solicitalo e asignaranse os libros dispoñibles, por orde inversa á renda per capita da unidade familiar, ata esgotar as existencias do centro. Unha vez esgotados os libros do fondo, asignaranse os seguintes libros complementarios:

 • Seis (6) libros de texto ao alumnado con renda per cápita familiar, igual ou inferior a 6000€ 
 • Catro (4) libros de texto ao alumnado con renda per cápita familiar superior a 6000€ e inferior o igual a 10.000€

• AXUDAS para adquirir MATERIAL ESCOLAR destinado a todo o alumnado matriculado en Educación Primaria, con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €. A axuda será de 50 €.  

O alumnado que vai cursar 5º e 6º de Primaria está incluído no Proxecto EDIXGAL, excluído da participación no FONDO DE LIBROS, PODERÁ SOLICITAR a AXUDA para adquirir MATERIAL ESCOLAR.

 

PRAZOS:

- Presentación de solicitudes: do 19 de maio ao 22 de xuño de 2022

 

DATAS LÍMITES:

- Publicación listaxes provisionais (3ºEP e 4ºEP): ata o 11 de xullo de 2022

Reclamacións ás listaxes provisionais: 2 días seguintes á publicación

- Publicación listaxes definitivas (3ºEP e 4ºEP): ata o 22 de xullo de 2022

 

PUBLICACIÓNS FONDO SOLIDARIO:

As listaxes publicaranse única e exclusivamente no taboleiro de anuncios situado no interior do edificio escolar.

Así mesmo, as persoas solicitantes poderán acceder por vía electrónica ao seu expediente, a través da aplicación FONDOLIBROS, empregando a Chave 365.

 

MODO DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES

1.- As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado ANEXO I e II dispoñible na aplicación FONDOLIBROS a través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia empregando a Chave 365. 

2.- Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente no centro: solicitude (ANEXO I e ANEXO II)  presentarase no centro (debidamente asinada), xunto coa documentación precisa xa fotocopiada

3.- Unha vez cuberto o formulario na aplicación Fondolibros, pódese gardar obténdose un número de solicitude e posteriormente optar pola forma de presentación:

 • Na sede electrónica da Xunta de Galicia.
 • Na secretaría do centro.Neste caso, imprimirase a solicitude (ANEXO I) e o anexo II que terán que estar debidamente asinados e acompañados da documentación requirida.

 

DOCUMENTACIÓN 

Cando se autorice a consulta:

• Impreso de solicitude ANEXO I (ED330B) e ANEXO II.

• Fotocopia do libro de familia ou documento equivalente onde figure o alumno/a e os demais membros computables da unidade familiar.

(Situación real a 31 de decembro de 2020)

E de ser o caso:

 • Sentenza xudicial de separación e/ou convenio regulador.
 • Certificado de Convivencia se a sentenza e o convenio non representan a situación real.
 • Documentación xustificativa de violencia de xénero.
 • Certificado do grao de discapacidade (recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia)

Listaxe definitiva de alumnado admitido - curso 2022/23

Comunicamos as familias que solicitaron praza neste centro para o curso 2022/23 que xa poden consultar o listado definitivo de admitidos para o vindeiro curso no taboleiro interior do centro ou a través da SEDE ELECTRÓNICA Chave 365.

 

Actualización da Concreción Curricular 2021-2022

No novo documento aparacen as modificacións feitas á  Concreción Curricular para o ano 2021-2022

Concreción curricular 21-22

De acordo coa ORDE do 25 de xaneiro do 2022  procedemos a publicar un documento no que se atopa toda a información sobre a concreción curricular neste curso.

Listaxe provisional de alumnado admitido - curso 2022/23

Comunicamos a todas as familias que solicitaron praza neste centro para o curso 2022/23 que están admitidas todas as solicitudes presentadas.

Asemade, no taboleiro de anuncios do centro e a través da SEDE ELECTRÓNICA Chave 365, pódese consultar, o alumnado admitido para o vindeiro curso escolar. 

Presentación solicitudes admisión novo alumnado - curso 2022/23

DO 1 AO 21 DE MARZO

Ábrese o prazo para presentar as solicitudes de admisión novo alumnado para o curso 2022/23. O  formulario normalizado (ED550B) será facilitado gratuitamente no centro e tamén estará dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia e na aplicación “admisionalumnado” .

Presentarase a solicitude ANEXO II (ED550B) (descargar impreso en galego ou castelán) na secretaría do centro e acompañarase da seguinte documentación:

 1. Copia do DNI do neno/nena ou Libro de familia e orixinal para cotexar.
 2. Certificado de matrícula e certificación académica (se vén doutro centro).
 3. Copia do convenio regulador ou resolución xudicial de separación, se é o caso, e orixinal para cotexar

 

PRAZO:

- Presentación de solicitudes: do 1 ao 21 DE MARZO

 

DATAS LÍMITES:

- Publicación listaxes provisionais: antes do 25 de abril de 2022

- Reclamacións ás listaxes provisionais: 5 días hábiles á publicación da listaxe provisional

- Publicación listaxes definitivas: antes do 15 de maio

- Prazo de formalización de matrícula do 20 ao 30 de xuño alumnado infantil e primaria, e do 25 de xuño ao 10 de xullo alumnado de ESO. 

 

NOTA INFORMATIVA

• Só se pode presentar unha única solicitude por alumno/a no centro no que solicite praza no 1º lugar. Se non fóra así, perderanse os dereitos de prioridade.

• Se hai alumnado matriculado neste centro que presenta solicitude de admisión noutro, deberá comunicalo ao centro de orixe.

• O alumnado con praza reservada, se presenta solicitude noutro, debe comunicar a renuncia da reserva antes do inicio do prazo.

• ÁREA DE INFLUENCIA DO CENTRO: Parroquia de Lourizán, Pontemuíños e Avda Rosalía de Castro (desde intersección coa ponte da autoestrada AP-9, beirarrúa oeste).

• SERVIZOS COMPLEMENTARIOS: Transporte escolar, Plan Madruga e Comedor escolar.

 

Calendario Admision alumnado - Curso 2022/23

Prema AQUÍ para consultar o calendario de admisión do alumnado.

Distribuir contido