Benvidos

Esta é a nova páxina do centro C.E.I.P. "A Carballeira" - Lourizán

Instruccións respecto da atención do alumnado en relación coa pandemia COVID-19

Estimadas familias, entre as medidas a adoptar en todos os centros de ensino en relación coa pandemia covid-19, o Acordo do Consello da Xunta do 12 de marzo prevé, entre outras, a adopción das seguintes medidas no eido educativo:

- O profesorado programará nas páxinas web dos centros ou por outros medios telemáticos accesibles ao seu alumnado actividades xenéricas relacionadas cos contidos curriculares para que o seu alumnado as poida realizar no seu domicilio, e fará o seu seguimento, pero non terán carácter de avaliables.

 

Informámosvos que nesta 2ª avaliación unicamente se vai avaliar da materia dada ata o día que se suprimiron as clases. Malia todo, para facilitar a continuidade do proceso de aprendizaxe do alumnado fóra do ámbito escolar, os equipos docentes e o restante profesorado elaboran propostas de actividades para que o alumnado continúe co seu proceso educativo nos seus domicilios, empregando os sistema de comunicación e información co alumnado e as familias a través das ferramentas ou plataformas coas que traballamos habitualmente (ABALAR, aula virtual…).

Aproveitamos, a ocasión para comunicarvos que este venres 3 de abril publicaremos os boletíns do alumnado correspondente á 2º avaliación e que poderedes consultar a través da aplicación abalarMóbil.

 

Aviso importante "Abalar móbil"

Sería moi importante que as familias instalasen nos seus teléfonos móbiles a aplicación gratuita da Xunta de Galicia "Abalar móbil", xa que nestes momentos é unha ferramenta de gran utilidade para contactar tanto o centro coas familias como a inversa.

Grazas

Aula Virtual

Estamos poñendo a funcionar a aula virtual. Podedes acceder a mesma no menú "Aula virtual" na parte superior dereita da páxina WEB.

Para entrar na  mesma o podedes realizar pulsando no acceso "entrar coma convidado" e así non requerirá ningunha contrasinal.

Os contidos os iremos ampliando según a duración da suspensión da actividade académica.

Recordade que os alumnos de 5º e 6º teñen que realizar as activdades online dos temas que tiñan comenzados.

Grazas

Acceso ao traballo dos alumn@s

Para acceder ao traballo proposto para os días de suspensión da actividade docente, pulsar no menú "Actividades" - "Escolares" situado na parte inferior dereita da páxina e poderemos acceder ás actividades programadas para os distintos niveis educativos. Os alumnos de 5º e 6º de primaria, poden acceder desde calquera computador aos contidos dixitais na dirección:


https:// eva. edu.xunta.es/

 

Calquera dúbida que poida xurdir resolverémoslla mediante correo electrónico:

 

ceip.carballeira@edu.xunta.es

 

Na "Aula virtual", podedes acceder aos contidos complementarios de matemáticas. Utilizade o acceso como "invitado".

 

 

 

 

Actualización vacantes alumnado curso 2020/21

Prema AQUÍ para consultar a última actualización de vacantes para o curso 2020/21.

Vacantes alumnado curso 2020/21

Prema AQUÍ para acceder ao listado de vacantes para próximo curso escolar 2020/21

Presentación solicitudes admisión alumnado curso 2020/21

DO 1 AO 20 DE MARZO: 

Ábrese o prazo para presentar as solicitudes de admisión para o curso 2020/21. O  formulario normalizado (ED550B) será facilitado gratuitamente na secretaría do centro e tamén estará dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, na aplicación “admisionalumnado” e na páxina web da Consellería de Educación.
Presentarase a solicitude ANEXO II (ED550B) (descargar impreso en galego ou castelán) na secretaría do centro e acompañarase da seguinte documentación:
1º- Copia do DNI do neno/nena ou Libro de familia.
2º- Certificado de matrícula e certificación académica (se vén doutro centro).
3º- Convenio regulador ou resolución xudicial de separación, se é o caso.

 

NOTA INFORMATIVA
• Só se pode presentar unha única solicitude por alumno/a no centro no que solicite praza no 1º lugar. Se non fóra así, perderanse os dereitos de prioridade.
• Se hai alumnado matriculado neste centro que presenta solicitude de admisión noutro, deberá comunicalo ao centro de orixe.
• O alumnado con praza reservada, se presenta solicitude noutro, debe comunicar a renuncia da reserva antes do inicio do prazo.
ÁREA DE INFLUENCIA DO CENTRO: Parroquia de Lourizán, Pontemuíños e Avda Rosalía de Castro (desde intersección coa ponte da autoestrada AP-9, beirarrúa oeste).
SERVIZOS COMPLEMENTARIOS: Transporte escolar, Plan Madruga e Comedor escolar.

Normativa admisión alumnado 2020/21

Normativa relacionada

DECRETO 254/2012,  do 13 de decembro,  polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes  sostidos  con fondos  públicos  que  imparten  as  ensinanzas  de  segundo  ciclo  de  educación  infantil,  de  educación  primaria, de  educación  secundaria  obrigatoria  e  de  bacharelato  reguladas  na  Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Calendario admisión alumnado curso 2020/21

Prema AQUÍ para ver e descargar o calendario de admisión do alumnado.

 

Distribuir contido
Iniciar sesión: Acceso

Profesorado

Alumnado

Pais/Nais