APA

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS: COMEDOR ESCOLAR E PLAN MADRUGA

O  luns, día 12 de setembro, co inicio da actividade lectiva do curso escolar, comezarán tamén a funcionar os servizos complementarios de COMEDOR e PLAN MADRUGA.

Estes son dous servizos xestionados pola ANPA do colexio e que contan coa axuda do Concello de Pontevedra.

 

As familias que desexen máis información sobre estes  servizos e os que desexen utilizalos e aindan non se inscribirán,  poderán facelo nos impresos que se xuntan ou dirixíndose á ANPA ou ben  achegándose ao colexio. 

PLAN MADRUGA E COMEDOR ESCOLAR

A Asociación de Nais e Pais de Alumnos do C.E.I.P. A CARBALLEIRA de Lourizán no seu desexo de axudar ás familias a conciliar a vida laboral coa escolar implantou este curso (2015/2016) o servizo do Plan Madruga. Deste xeito, as familias que así o desexen, poderán levar ao colexio aos seus fillos antes do horario escolar,  a partir das 07:30 horas e ademais poderán tomar o almorzo, equilibrado, saudable e variado.

 

Con esta mesma idea a ANPA está traballando para poñer a funcionar un servizo de Comedor Escolar que de seguro  poderán contar con el as familias para o vindeiro curso. Mesmo se están facendo os trámites para ver se xa pode comezar a funcionar a mediados deste ano académico.

ANPA

No Centro existe unha Asociación de nais e pais de alumnos e alumnas constituida legalmente, cunha organización que se desenvolve a través da Xunta Directiva da que é Presidenta Dª. Julia Moledo Cos.
As súas funcións están recollidas no artigo 105 do Regulamento Orgánico das escolas de Educación Infantil e dos colexios de Educación Primaria (D.O.G. do 21 de outubro de 1996).

PLAN DE ACTIVIDADES PROPOSTAS POLA ASOCIACIÓN DE PAIS E NAIS DE ALUMNOS DO C.E.I.P. A CARBALLEIRA

Distribuir contido
Iniciar sesión: Acceso

Profesorado

Alumnado

Pais/Nais