ENTREGA NOTAS E RECLAMACIÓNS 2º BACH

O próximo día 18 ás 20:00 horas será a entrega de notas para o alumnado de 2º Bach.

 

Ademais queremos informar de que, en caso de desacordo coa nota nalgunha materia o alumnado de 2º de Bach debe seguir estes pasos:

0. REVISIÓN DA NOTA CO PROFESORADO DA MATERIA, previa instancia oficial, os días 19 e 20 en horario do centro, se ainda houber disconformidade

1. PRESENTACIÓN DE RECLAMACIÓN ANTE O DIRECTOR, en modelo oficial, os días 19 e 20

2. Valoración do departamento ao longo do día 21:

se o departamento RECTIFICA a nota > FIN DO PROCESO (cambianse as actas)

se o departamento RATIFICA a nota o alumno disconforme deberá 

3. PRESENTAR ANTE DIRECCIÓN DE RECLAMACIÓN A  XEFATURA TERRITORIAL DE PONTEVEDRA, os días 24 e 25.

 

LISTAXES DEFINITIVAS DO PROCESO DE ADMISIÓN 21/22.

Infórmase de que están publicadas desde hoxe (11/05/21) as listaxes DEFINITIVAS de admisión para o curso 21/22. Por mor da protección de datos as listaxes estarán expostas na cortiza do hall do centro e na app AdmisiónAlumnado, non podendo dar información por vía telefónica nin publicala nesta web.

De acordo co artigo 31 punto 4, poderase consultar as listaxes coa puntuación desglosada dos criterios de baremo na secretaría do centro.

De acordo co artigo 32 punto 1, poderase interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da xefactura territorial, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación (11/05/21).

PROCESO DE ADMISIÓN. NIVEIS NOS QUE HAI QUE BAREMAR.

Infórmase de que nos seguintes niveis, como o número de solicitudes supera a oferta de prazas,  é preciso baremar:

1º ESO

3º ESO

1º BACHARELATO

2º BACHARELATO

O prazo no que as familias poden presentar a documentación xustificativa dos criterios alegados nas súas solicitudes vai desde o 25 de marzo ata o 12 de abril.

De non presentar a documentación enténdese que renuncian á valoración correspondente.

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

PROCESO DE ADMISIÓN PARA O CURSO 21/22

 

PROCESO DE ADMISIÓN

 

Se queres acceder á aplicación informática do proceso de admisión preme AQUÍ

 

 

RESERVA DE PRAZA. Desde o 11 de xaneiro ata o 8 de febreiro.

 

Por parte do alumnado dos centros adscritos (CEIP Cabanas, CEIP San Martiño e CEIP A Carballeira) 

Farase: por medios telemáticos no enderezo http://www.edu.xunta.es/admisionalumnado ou no centro de orixe.

 

VACANTES. Antes do 1 de marzo publicación dos postos vacantes no centro. Ver vacantes

 

SOLICITUDE DE ADMISIÓN.Desde o 1 ao 22 de marzo, ambos inclusive.

  

Por parte de alumnado que non pertence a un centro adscrito ou que se reincorpore ao sistema educativo. 

A solicitude será única. De ter presentadas máis de unha perderá os dereitos de prioridade que lle poidan corresponder.

Presentarase: por medios telemáticos no enderezo http://www.edu.xunta.es/admisionalumnado ou ben na secretaría do centro que se solicita en primeiro lugar.

  

BAREMACIÓN.Entre o 25 de marzo e o 12 de abril.

  

Cando a demanda de prazas sexa superior á oferta de vacantes, as familias poderán presentar a documentación acreditativa dos criterios de admisión alegados na súa solicitude. De non facelo entenderase que renuncia á valoración correspondente.

  

LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMISIÓN. Publicaranse antes do 26 de abril.

 

Aféctalle ao alumnado que presenta solicitude de admisión. 

Non se facilitará información telefonicamente sobre as listas, por mor da protección de datos. Para acceder á mesma deberá achegarse á corticeira do hall do centro ou ben a través sede electrónica coa súa conta.

 

LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMISIÓN. Publicaranse antes do 15 de maio.

 

Aféctalle ao alumnado que presenta solicitude de admisión.

Non se facilitará información telefonicamente sobre as listas, por mor da protección de datos. Para acceder á mesma deberá achegarse á corticeira do hall do centro ou ben a través sede electrónica coa súa conta.

 

MATRÍCULA. Para todo o alumnado, sexa novo ou non, que quera cursar estudos no centro.

 

  • Matrícula ordinaria (Xuño/xullo). Entre o 25 de xuño e o 10 de xullo.

    Para o alumnado novo e o alumnado do centro que aproba todas as materias ou, como máximo, suspende dúas materias que non sexan matemáticas e lingua galega ou matemáticas e lingua castelá.

     

  • Matrícula extraordinaria (Setembro). Entre o 1 e o 10 de setembro.

    Para o alumnado do centro, logo da convocatoria extraordinaria de setembro.

 

 

Podes consultar a normativa sobre o proceso de admisión:

 

VACACIÓNS DE NADAL 2020-21

Chegados a este día o equipo directivo do IES Torrente Ballester quere manifestar os mellores desexos para toda a comunidade educativa para estas festas e para o próximo ano e lembrar que, se todo vai ben, a volta às aulas será o día 11 de xaneiro.

INFORMACIÓN PARA ACOMPAÑAMENTO DO ENSINO TELEMÁTICO

En previsión dun futuro confinamento domiciliario e dun futuro ensino telemático, o Centro de Formación e Recursos (CFR) de Pontevedra ofrece ás familias a posibilidade de formación no seu acompañamento ao alumnado e no coñecemento das ferramentas tecnolóxicas que enriquecen a experiencia de aprendizaxe dende os fogares.

PRESENTACIÓN DE ALUMNOS CURSO 2020-21

os próximos días 23, 24 e 25 realizaranse as presentacións do alumnado do centro segundo os seguintes horarios

día 23 de setembro

ás 09'30 horas presentación de 1º Bac

ás 10'30 horas presentación de 1º da ESO

ás 12'00 horas presentación de 2º da ESO

ás 13'15 horas presentación de 1º de Ciclo

 

día 24 de setembro

ás 10'00 horas presentacións de 3º da ESO

ás 12'30 horas presentación de 2º Bac

ás 13'00 horas presentación de 2º Ciclo

 

día 25 de setembro

ás 9'00 horas presentación de 4º da ESO

 

Instrucións: O uso da máscara é obrigado en todo momento. O alumnado entrará no recinto escolar sen acompañamento de familiares. Agardarán a ser chamados na zona cuberta do patio exterior e corredor de subida. Deberán evitar aglomerarse para este fin hai puntos verdes e vermellos pintados no chan como referencia para manter a distancia de seguridade de 1'5 mts.

INICIO DAS ACTIVIDADES LECTIVAS

Esta mañá, 11 de setembro, o conselleiro de educación confirmou que o inicio das actividades lectivas se adia desde os días 16, 17 e 18 previstos, até os días 23,24 e 25 de setembro.

A falta de espazo para acomodar o alumnado coa distancia de 1'5 mts, modificada o pasado 28 de agosto, obriga a ampliar o número de profesores habitual do centro e ainda está por confirmar cantos se conceden. Sen ese dato, é imposible organizar o ensino secundario e o de bacharelato. Ademais  provoca o aumento de grupos e esta circunstancia está dificultando a organización e pode que os niveis de bacharelato e ciclo teñan ensino semipresencial, sempre que a consellería o considere oportuno.

Por todo isto pedimos paciencia ás familias dos nosos alumnos. En canto teñamos inofrmación veraz comunicarémola por este medio.

Entrega de NOTAS e MATRÍCULA curso 2020-2021

AS NOTAS do alumnado con materias non superadas para a convocatoria de setembro entregaranse o próximo VENRES, 4 de setembro segundo o seguinte horario

09'00 horas 2º bach

09'30 horas 1º bach

10'00 horas 4º ESO

11'00 horas 3º ESO

12'00 horas 2º ESO

13'00 horas 1º ESO

 

A FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA farase o mesmo día 4, VENRES segundo o seguinte horario

- de 09'30 a 11'00 horas 1º e 2º de BACH

- de 11'30 a 14'00 horas 4º, 3º, 2º e 1º da ESO 

 

Lembramos que o alumnado que se matriculen en 3º e 4º da ESO e Bacharelato deben pagar antes de formalizar a matrícula o seguro escolar obrigatorio e traer o resgardo orixinal do pagamento do seguro no banco.

EXAMES DE SETEMBRO 2020: CALENDARIO POR NIVEIS

As probas extraordinarias de setembro realizaranse os días 1, 2 e 3 de setembro, martes, mércores e xoves, en horario de mañá e tarde os dous primeiros días e en horario de mañá o xoves. Para mais detalle véxase o arquivo adxunto, co calendario por niveis. En todos os casos o alumnado con materias pendentes farán as probas no mesmo dia e hora que os alumnos do nivel que teñan pendente.

Relación de libros de texto e material curricular para o curso 20/21.

Para acceder á relación de libros de texto e material curricular para o curso 20/21 ver documento adxunto.

PROBAS ABAU

Comunícase ao alumnado de 2º bacharelato do noso centro que as probas ABAU comezarán o día 07/07/20 ás 9:00 h, e terán lugar na facultade de Ciencias Sociais (Campus A Xunqueira).

Moita sorte a todos/as.

ORIENTACIÓN SOBRE ESTUDOS

Na aula Virtual do centro están "colgados" diversos videos e outras informacións para que o alumnado e as súas familias coñezan as posibeis escollas académicas e os diversos itinerarios educativos e de formación profesional. Tamén poden consultarse estas informacións no Blog de Orientación (accesíbel desde a páxina do centro, onde figura unha ligazón na columna da dereita con este nome). 

Para acceder á información na aula virtual debemos entrar nela primeiro para seleccionar "organización e funcionamento do centro" e unha vez dentro deste "curso" seleccionar ORIENTACIÓN.

Espero que a información sexa útil a todos. En caso de dúbida sempre se pode contactar coa orientadora ou co Xefe de Estudos.

Aviso sobre matrícula

Os alumnos con 1 ou 2 materias non superadas na presente convocatoria de xuño poderán MATRICULARSE PROVISIONALMENTE do nivel superior para o curso 2020-2021 no día que lle corresponda segundo o calendario publicado. 

CALENDARIO FIN DE CURSO

Calendario fin de curso

Fin das clases:                                                                    19 de xuño

 

Avaliacións

Entrega de notas

Reclamacións

1º e 2º ESO, 1º e 2º Ciclos

22 de xuño

25 de xuño

26 e 29 de xuño

 

3º, 4º da ESO e 1º Bach

23 de xuño

26 de xuño

29 e 30 de xuño

 

 

Entrega de notas e devolución de libros de texto e equipos electrónicos (de aprobar todo) segundo o horario que segue

25 ou 26 de xuño

Hora de inicio

Día 25

 

Hora de inicio

Día 26

9’30

1º ESO A 1

 

9’30

3º ESO A+PMAR

9’45

1º ESO A 2

 

9’45

3º ESO B

10’00

1º ESO B 1

 

10’00

3º ESO C

10’15

1º ESO B 2

 

10’15

3º ESO D

10’30

1º ESO C 1

 

10’30

4º ESO A

10’45

1º ESO C 2

 

10’45

4º ESO B

11’00

2º ESO A

Nota

11’00

4º ESO C

12’00

2º ESO B

Nota

12’00

1º Bach A

13’00

2º ESO C

Nota

12’15

1º Bach B

 

 

 

12’30

1º Bach C

 

 

 

12’45

1º Bach D

NOTA:

- Os alumnos de 2º ESO deben vir acompañados dun proxenitor (pai/nai) ou persoa responsábel para asinar o recibín da entrega do computador.

- Para comprobar o seu correcto funcionamento deberán acendelo antes de chegar ao lugar de entrega.

 

 

  

MATRÍCULA

1º ESO

1 de xullo

2º ESO

2 de xullo

3º ESO

3 de xullo

4º ESO

6 de xullo

1º e 2º Bacharelato

7 de xullo

                   

 

PUBLICACIÓN DE LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS

Hoxe, de conformidade coa normativa vixente, publicouse a lista PROVISIONAL de admitidos e non admitidos no centro. En aplicación da lei de protección de datos a lista estará disponíble unicamente de forma física no interior do centro, no taboleiro correspondente, e por teléfono en horario de atención ao público.

As rclamacións por motivo de non admisión serán os tres días seguintes ao da publicación, isto é os días 9,10 e 11.

CALENDARIO DE FIN DE CURSO PARA 2º BAC

CALENDARIO FIN DE CURSO PARA 2º BACHARELATO

 

AVALIACIÓN

8 de xuño

 

Entrega de notas

9 de xuño *

 

Datas de matrícula ABAU (na secretaría do centro)

De 10 a 12 de xuño

 

Clases voluntaria preparatorias das ABAU

Do 15 o 19 de xuño

 

NOTA: todo o alumnado que aprobe todas as materias de 2º de Bach deberá pasar esa mesma mañá do 9 de xuño, tras recibir as notas, pola secretaría do centro para formalizar a solicitude de título de bacharelato.

Ademais subimos diversa documentación para informar sobre as probas ABAU e as reclamacións

Calendario de probas de pendentes

CALENDARIO DE EXAMES - MAIO 2020

MATERIAS PENDENTES

ESO