Subdirección Xeral de Construcións e Equipamento

Responsable: Rafael Bouzas Bello