Contacto

Enderezo:

Asesoría de Participación Educativa.

Servizo de Ordenación, Convivencia e Participación educativa
Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional
Consellería de Cultura, Educación e Universidade
Edificio Administrativo San Caetano s/n Bq. II - 2º Andar
15781 Santiago de Compostela 

Correo electrónico: asesoria.participacioneducativa@edu.xunta.gal

Teléfonos:

881996397- Mª José Motellón Carrillo

981957296Mª Elena Zoila Diéguez Pazos