Protocolo Acoso Escolar e Ciberacoso

Instrucións da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa polas que se traslada o Protocolo Xeral de prevención, detección e tratamento do Acoso Escolar e Ciberacoso nos centros docentes de niveis non universitarios sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia
Mar, 18/06/2013 - 13:07
cibeeracoso
  • Instrucións da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa polas que se traslada o Protocolo Xeral de prevención, detección e tratamento do Acoso Escolar e Ciberacoso nos centros docentes de niveis non universitarios sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia
  • Protocolo xeral de Acoso Escolar e Ciberacoso.- Pode acceder ao documento do citado protocolo ao completo, así como aos anexos que o complementan no portal educativo da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

 
Toda a información no enlace: /portal/node/9678