Título node Learning object

Premios Exército 2021
Xov, 04/02/2021 - 11:02
Premios Ejército 2021

Convócanse os Premios Exército 2021 nas seguintes disciplinas: pintura, debuxo, miniaturas militares, fotografía, vídeo e investigación en Humanidades e Ciencias Sociais.

Os Premios Exército teñen por obxecto propiciar a creación artística e literaria referida ás múltiples actividades do Exército de Terra español no marco das Forzas Armadas, así como fomentar o coñecemento e a divulgación na sociedade da vida militar.
A disciplina de Ensino Escolar está dirixida a centros docentes públicos e privados (concertados e non concertados), de Educación Primaria, Secundaria Obrigatoria, Bacharelato e Formación Profesional situados en territorio nacional.

A inscrición farase a través da  Sede electrónica Central do Ministerio de Defensa, na seguinte dirección: http://sede.defensa.gob.es.

Os traballos poderán ser composicións ou textos escritos, e han de ser un reflexo das impresións dos alumnos sobre as actividades do Exército de Terra, adquiridas por calquera medio. No caso dos textos, deberán ser en castelán e encadernados, en formato A4, por unha cara, ou o equivalente noutros países. O seu contido non poderá superar as cincuenta (50) páxinas incluído o texto escrito, anexos, fotos, etc. A data de presentación dos traballos, será do 1 e o 26 de marzo de 2021 (a.i.) na seguinte dirección. 

Cuartel Xeral do Mando de Apoio á Manobra

Oficina de Comunicación Pública

Praza da Constitución nº 5

15001 A Coruña

Os colexios gañadores proporcionarán, antes da entrega dos premios, unha copia dixital do traballo, para a súa posible presentación na páxina web do Exército de Terra.

Período de inscrición: do 19/01/2021 ao 01/03/2021.

Convoca: Xefatura do Estado Maior do Exército. Ministerio de Defensa.