S1903005 - Building learning environments with young learners

Por que ensinar a través do teatro ou do "storytelling"? Poñerás en práctica a túa expresión en lingua inglesa á vez que gañarás confianza en ti mesmo e nas túas habilidades para entreter e facer as clases máis divertidas. Aprenderás actividades para realizar na aula vivíndoas en primeira persoa, experimentándoas e experienciándoas ti mesmo. Se facemos fincapé nas propostas prácticas e na motivación do alumnado, melloraremos o ambiente na aula, así como o desexo de aprender.
Lun, 14/10/2019 - 12:48

BUILDING LEARNING ENVIRONMENTS WITH YOUNG LEARNERS

CÓDIGO EN FPROFE S1903005 

Relatores

Raquel Feliu Torres

Pablo Reboleiro Rama

Datas e horarios (CAFI)

- 13 e 14 de novembro, de 17.00 a 20.00 h.

- 20 e 21 de novembro, de 17.00 a 20.00 h.