Seccións Bilingües
Seccións Bilingües

Este programa supón a organización do ensino dunha área ou materia non lingüística que se cursa dun xeito bilingüe nunha lingua cooficial e nunha lingua estranxeira utilizada como mínimo durante o 50% do horario lectivo.

02/05/2022 | 11:20

Resolución do 18 de abril de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional,...

01/10/2021 | 10:59

Xúntase a Resolución do 17 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de...

Páginas