Seccións Bilingües
Seccións Bilingües

Este programa supón a organización do ensino dunha área ou materia non lingüística que se cursa dun xeito bilingüe nunha lingua cooficial e nunha lingua estranxeira utilizada como mínimo durante o 50% do horario lectivo.

09/10/2013 | 08:25

Xúntase a Resolución do 16 de setembro de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación...

17/09/2013 | 08:25

Xúntanse as listaxes de centros autorizados e excluídos das novas seccións bilingües para o...

12/07/2013 | 09:24

Xúntanse as Listaxes provisionais de centros autorizados e excluídos para a incorporación de...

22/05/2013 | 12:56

Credencial anual de participación do alumnado
Dilixencia para facer constar que Don/a...,...

17/07/2012 | 14:35

Xúntase a Resolución  do 10 de setembro de 2012, pola que se autorizan novas seccións bilingües...

17/07/2012 | 14:33

Xúntase a Resolución provisional do 17 de xullo de 2012, pola que se autorizan novas seccións...

Páginas