Seccións Bilingües
Seccións Bilingües

Este programa supón a organización do ensino dunha área ou materia non lingüística que se cursa dun xeito bilingüe nunha lingua cooficial e nunha lingua estranxeira utilizada como mínimo durante o 50% do horario lectivo.

25/04/2016 | 08:52

Xúntase a Resolución do 14 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación...

09/09/2015 | 16:52
Xúntanse as listaxes definitivas de seccións bilingües admitidas e excluídas para o curso 2015...
29/04/2015 | 08:40

Xúntase a Resolución do 21 de abril de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación...

09/09/2014 | 16:17

Xúntanse as Listaxes definitivas de centros autorizados e excluídos para a incorporación de...

24/07/2014 | 10:11

Xúntanse as Listaxes provisionais de centros autorizados e excluídos para a incorporación de...

23/07/2014 | 10:43

Xúntase a Orde do 14 de xullo de 2014 pola que se autoriza a posta en marcha, con carácter...

Páginas