Centros Plurilingües
Centros Plurilingües

Son centros nos que se impartan nunha lingua estranxeira áreas ou materias non lingüísticas, cun máximo dun terzo do horario lectivo, e dirixido a todo o alumnado do nivel educativo obxecto do programa plurilingüe.

plb
16/06/2023 | 17:25

Xúntase a listaxe definitiva de centros non admitidos para a incorporación ao programa PluriBach...

pli
16/06/2023 | 17:18

Xúntase a listaxe definitiva de centros admitidos e excluídos no programa Plurinfantil para o...

cpl
16/06/2023 | 17:03

Xúntanse a listaxe definitiva de centros admitidos e excluídos para a incorporación á Rede de...

col
29/05/2023 | 09:18

Xúntanse as listaxes provisionais de centros admitidos para a incorporación á Rede de centros...

plb
29/05/2023 | 09:14

Xúntanse as listaxes provisionais de centros admitidos para a incorporación á...

pli
29/05/2023 | 09:08

Xúntanse as listaxes provisionais de centros admitidos para a incorporación á...

plbach
31/03/2023 | 09:02

Xúntase a Resolución do 24 de marzo de 2023, da Dirección Xeral de Ordenación...

plinf
31/03/2023 | 09:01

Xúntase a Resolución do 24 de marzo de 2023, da Dirección Xeral de Ordenación...

Páginas