Centros Plurilingües
Centros Plurilingües

Son centros nos que se impartan nunha lingua estranxeira áreas ou materias non lingüísticas, cun máximo dun terzo do horario lectivo, e dirixido a todo o alumnado do nivel educativo obxecto do programa plurilingüe.

20/06/2022 | 14:44

Xúntanse as listaxes provisionais de centros admitidos no programa...

04/04/2022 | 10:30

Xúntase a Resolución do 28 de marzo de 2022, da Secretaría Xeral de Educación...

04/04/2022 | 10:23

Xúntase a Resolución do 28 de marzo de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación...

04/04/2022 | 10:11

Xúntase a Resolución do 28 de marzo de 2022, da Secretaría Xeral de Educación...

Páginas