Marzo 2024

G2301040 - imaxe
18/03/2024 | 11:30
Actividade formativa de 20 horas de duración. Terá lugar o 6, 12, 17, 24 e 27 de abril na Escola Galega de Administración Pública (Santiago de Compostela).