Áreas

 

Esta opción do menú permítevos acceder á toda a información das distintas áreas nas que se subdividen os centros de formación.

Unha vez que premas na área verás a seguinte información:

  • Actividades. Neste apartado aparécenvos todos os cursos, xornadas... que se van celebrar nos vindeiros días e que teñen que ver coa área na que estás.

  • Aula Virtual. Moi relacionado co anterior, cada curso, xornadas... terán unha Aula Virtual na que se porá ao dispor de todo o profesorado o material elaborado para impartir a citada actividade.

  • Recursos. Nesta sección iredes tendo ao voso dispor as últimas novidades no tocante a recursos educativos multimedia para utilizar nos vosos traballos e proxectos didácticos ou educativos

  • Novas. Este espazo está reservado para todas aquelas informacións salientables para a práctica docente pero sempre tomando como referencia a área na que estás inmerso.

No submenú que se abre debaixo de cada área atoparades como se articula esta.

Recursos
23/10/2013 | 12:58
16/04/2013 | 16:43
16/04/2013 | 12:22