Setembro 2023

Cursos Plan Proxecta na Rede
28/09/2023 | 14:19
Data límite de inscrición ata o 15 de outubro do 2023
Cursos de formación para a acreditación da Competencia Dixital Docente nos niveis A1,A2 e B1
18/09/2023 | 15:47
Amplíase a data de inscrición dos cursos na Rede de Formacion para a Acreditación da CDD dos niveis A1, A2 e B1.
G2302002
11/09/2023 | 11:12
Contextualización do currículo para partir do novo modelo educativo e análise dos cambios introducidos na LOMLOE.
G2302002
11/09/2023 | 11:04
Contextualizacion do currículo a partir do novo modelo educativo e análise dos cambios introducidos na LOMLOE.