Outubro 2023

imaxe
10/10/2023 | 16:44
OLLADAS caleidoscópicas
G2302033 Xornadas de lingua e literatura
05/10/2023 | 15:49
Xornadas autonómicas que axudan ao profesorado de ensino non universitario a recoller ideas e prácticas de interese arredor da Lingua e a Literatura, orientadas tanto á lingua propia coma á lingua...