Formación, Innovación e Internacionalización

Xefatura de departamento

Diana Pastoriza Espasandín // cafi.internacional@edu.xunta.gal 

Asesoras

Saleta González Carnero // cafi.innovacion@edu.xunta.gal

María José Suárez Filloy // cafi.calidade@edu.xunta.gal (RC da Rede de Formación)

Mª Cristina Villarmea Álvarez // cafi.formacion@edu.xunta.gal

 

Infografía: FPROFE

Propón actividades

Ligazóns

sepie

eTwinning

 
Actividades
Aula virtual CAFI
Recursos
17/09/2014 | 10:46
18/03/2014 | 13:29
08/02/2013 | 11:13