Atención e formación en centros

Xefatura de departamento

David Penas Amor // cafi.centros@edu.xunta.gal // cafi.zona4@edu.xunta.gal

Asesoras

Cristina Diéguez Leal // cafi.zona8@edu.xunta.gal

Sandra Domínguez Carreiro // cafi.zona6@edu.xunta.gal

Alicia Mª Fernández Méndez // cafi.zona1@edu.xunta.gal

Laura Lorenzo Diz // cafi.zona2@edu.xunta.gal

Mª Dolores Ramberde Sexto // cafi.zona5@edu.xunta.gal

Mª Isabel Raña Mosquera // cafi.zona10@edu.xunta.gal

Marta Río Rey // cafi.zona3@edu.xunta.gal

Mª Esperanza Vázquez Iglesias // cafi.zona7@edu.xunta.gal

Mª Carmen Vieites Salvado // cafi.zona9@edu.xunta.gal