Programa ARCO

ARCO 2021/2022

TODA A INFORMACIÓN DO PROGRAMA ARCO PARA O CURSO 21/22 ESTARÁ ACCESIBLE NO APARTADO DOCUMENTACIÓN DA WEB DO PLAN RECUPERA.

 

Que é a iniciativa Arco?

 

NOVIDADES:

1. Amplíase o prazo de solicitude ata o 30 de setembro.

2. O reforzo educativo poderá realizarse dentro e/ou fóra da aula ordinaria.

3. Increméntase o nº de docentes asignados a cada liña, quedando establecido como segue:

 • Liña 1: 460 docentes a media xornada

 • Liña 2: 244 docentes a media xornada

 • Liña 3: 244 docentes a media xornada

 

Modificación Resolución Arco 20/21

 

 

INICIATIVA ARCO

Co fin de seguir avanzando cara á consecución dunha escola de calidade e inclusiva que responda ás necesidades de todo o alumnado, e para continuar traballando polo fomento do éxito escolar e a prevención do absentismo e abandono escolar temperá, a Consellería de Cultura, Educación e Universidade promove, por segundo ano consecutivo, esta iniciativa dirixida a centros docentes públicos (CEIP, CEP, IES e CPI) en réxime de concorrencia competitiva, co obxecto de favorecer a participación do alumnado no grupo-clase e a consecución do seu máximo desenvolvemento emocional, intelectual, social e profesional a través das seguintes liñas de actuación:

 

 • LIÑA 1, dirixida a alumnado de 4º, 5º e 6º de educación primaria.

 • LIÑA 2, dirixida a alumnado de 1º ESO.

 • LIÑA 3, dirixida a alumnado de 4º ESO.

 

 

OBXECTIVOS

 

 1. Apoiar o alumnado para a mellora do rendemento académico.

 2. Mellorar o éxito escolar e previr o abandono educativo temperán do alumnado que cursa as ensinanzas obrigatorias.

 3. Xerar un clima de aprendizaxe que favoreza o traballo en equipo, cooperativo e/ou por proxectos.

 4. Disminuír as barreiras de aprendizaxe que dificultan superar e acadar os obxectivos do seu nivel educativo.

 5. Xerar contornas de aprendizaxe que favorezan a interacción, o traballo colaborativo e a aplicación de metodoloxías participativas que melloren o desenvolvemento das competencias clave do alumnado.

 6. Desenvolver modelos curriculares máis competenciais, interdisciplinares e participativos.

 7. Impulsar a aplicación de cambios organizativos e metodolóxicos que permitan o seguimento personalizado das súas competencias.

 

Acceso á aplicación informática