Contacto

Enderezo:

Asesoría de Programas Educativos. ARCO.

Servizo de Ordenación, Convivencia e Participación educativa.
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación
Consellería de Cultura, Educación e Universidade
Edificio Administrativo San Caetano s/n Bq. II - 2º Andar
15781 Santiago de Compostela 

Correo electrónico: programaseducativos@edu.xunta.es

Teléfonos:

981 540287 - Pablo A. Pía Castiñeira

881 997096 - Carmen Baña Rial

881 996396 - Eva Formoso Fernández

881 997426 - Teresa Mª Comojo Gómez