Matrícula.

 

PROBAS LIBRES DE TÍTULOS EXTINGUIDOS (LOXSE)

Aberto o prazo de matrícula ata o día 15 de xullo de 2020. Os exames serán na primeira quincena de setembro. (Poden enviar a documentación por correo postal certificado en sobre aberto). 

Documentación (matrícula directa):
- Impreso de matrícula (descargar en https://sede.xunta.gal/doc-invia/rest/anexos/77318). Indicar ciclo e módulos.
- Copia DNI, por ambas caras
- 3 fotografías
- Seguro escolar (para menores de 28 anos, ou dados de alta na Seguridade Social como titular)
 

CURSO 2020/2021 

Calendario do proceso de admisión a ciclos de formación profesional

DOCUMENTACIÓN PARA MATRÍCULA

 

A matrícula realizarase de maneira presencial, aportando a documentación indicada nesta web.